Likumprojekts

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 10.novembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem likumprojekta ”Grozījums likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu””(Nr.893/Lp9) 1.lasījumā nobalsoto redakciju.

Informējam, ka 2.lasījumam komisija priekšlikumus nav saņēmusi.

 

 

Pielikumā: Likumprojekta ”Grozījums likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”” 1.lasījumā nobalsotā redakcija uz 1lp.

 

 

 

Godbijībā,

 

komisijas priekšsēdētājs                                       K.Leiškalns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

 

Grozījums likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas,

reklāmas un lietošanas ierobežošanu”

(Nr.893/Lp9)

 

 

Izdarīt likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.; 1999, 22.nr.; 2003, 2., 23.nr.; 2004, 4., 18.nr.; 2005, 7., 14.nr.; 2007, 21.nr.; 2008, 10.nr.) šādu grozījumu:

 

Aizstāt 5.panta otrajā daļā vārdus “valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”” ar vārdiem “Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūrā”.

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.