LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 10.novembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem likumprojekta ”Grozījums likumā “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību””(Nr.890/Lp9) 1.lasījumā nobalsoto redakciju.

Informējam, ka 2.lasījumam komisija priekšlikumus nav saņēmusi.

 

 

Pielikumā: Likumprojekta ”Grozījums likumā “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”” 1.lasījumā nobalsotā redakcija uz 1lp.

 

 

 

Godbijībā,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

 

 

 

 


Likumprojekts

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

 

Grozījums likumā “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” (Nr.890/Lp9)

 

Izdarīt likumā “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.; 2000, 9.nr.; 2004, 20.nr.; 2005, 24.nr.; 2008, 15.nr.) šādu grozījumu:

 

Aizstāt 7.pantā vārdus “valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”” ar vārdiem “Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūra”.

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.