Likumprojekts

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada  10.novembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem likumprojekta ”Grozījums likumā “Par mērījumu vienotību””(Nr.889/Lp9) 1.lasījumā nobalsoto redakciju.

Informējam, ka 2.lasījumam komisija priekšlikumus nav saņēmusi.

 

 

Pielikumā: Likumprojekta ”Grozījums likumā “Par mērījumu vienotību”” 1.lasījumā nobalsotā redakcija uz 1lp.

 

 

 

Godbijībā,

 

komisijas priekšsēdētājs                                       K.Leiškalns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Likumprojekts

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

 

Grozījums likumā “Par mērījumu vienotību”

 (Nr.889/Lp9)

 

 

Izdarīt likumā “Par mērījumu vienotību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 7.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 7.nr.; 2001, 10.nr.; 2004, 13.nr.; 2006, 15.nr.) šādu grozījumu:

 

Aizstāt 5.panta otrajā daļā vārdus “Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs” (turpmāk — Metroloģijas aģentūra)” ar vārdiem “Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūras (turpmāk — Metroloģijas aģentūra)”.

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.