LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 10.novembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem likumprojekta ”Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā”(Nr.887/Lp9) 1.lasījumā nobalsoto redakciju.

Informējam, ka 2.lasījumam komisija priekšlikumus nav saņēmusi.

 

 

Pielikumā: Likumprojekta ”Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā” 1.lasījumā nobalsotā redakcija uz 1lp.

 

 

 

Godbijībā,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

 


Likumprojekts

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

 

Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā

(Nr.887/Lp9)

 

 

Izdarīt Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 6.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā skaitli un vārdu “2009.gada” ar skaitli un vārdu “2010.gada”.

 

2. Aizstāt visā likumā skaitli un vārdu “2010.gada” ar skaitli un vārdu “2011.gada”.

 

3. Izteikt noteikumu par spēkā stāšanos šādā redakcijā:

 

“Likums stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.”