Likumprojekts

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                  tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada     novembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz atsaukt dokumentu Nr.3238, tā vietā lūdzam pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta ”Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā”(Nr.880/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 2 lp.

 

 

 

Godbijībā,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

            Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā

(Nr.880/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(1)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Izdarīt Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1998, 14.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 21.nr.; 2003, 6., 8., 23.nr.; 2005, 9.nr.; 2007, 3.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

Izdarīt Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1998, 14.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 21.nr.; 2003, 6., 8., 23.nr.; 2005, 9.nr.; 2007, 3.nr.) šādu grozījumu:

15.pants. Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas rīcībā vai Ārlietu ministrijas pārziņā

 (5) Šajā pantā noteiktā kārtība attiecas vienīgi uz diplomātiem, kuri ir ierēdņi. Ārlietu ministrs pēc saskaņošanas ar Valsts civildienesta pārvaldi izdod instrukciju par kārtību, kādā veicama ieskaitīšana Ārlietu ministrijas rīcībā vai Ārlietu ministrijas pārziņā.

 

Izslēgt 15.panta piektajā daļā vārdus “pēc saskaņošanas ar Valsts civildienesta pārvaldi”.

 

 

 

 

Izslēgt 15.panta piektajā daļā vārdus “pēc saskaņošanas ar Valsts civildienesta pārvaldi”.

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.decembrī.

1

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt normu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā 2008.gada 8.decembrī.”

 

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2008.gada 8.decembrī.