Likumprojekts

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                  tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada     novembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz atsaukt dokumentu Nr.3237, tā vietā lūdzam pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta ”Grozījumi Publisko aģentūru likumā”(Nr.879/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 2 lp.

 

 

 

Godbijībā,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

            Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

Grozījumi Publisko aģentūru likumā

(Nr.879/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(1)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Izdarīt Publisko aģentūru likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 10.nr.; 2002, 23.nr.; 2005, 6.nr.; 2008, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Publisko aģentūru likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 10.nr.; 2002, 23.nr.; 2005, 6.nr.; 2008, 1.nr.) šādus grozījumus:

9.pants. Valsts aģentūras pārraudzība

(1) Ministrs valsts aģentūras pārraudzību īsteno tieši vai ar ministrijas vai citas tiešās valsts pārvaldes iestādes starpniecību (turpmāk— pārraudzības institūcija). Lai pārraudzītu valsts aģentūras darbību, ministrs veic šādus pasākumus:

51) ja nepieciešams, uzdod valsts aģentūras direktoram saskaņot Valsts civildienesta pārvaldei iesniedzamos valsts civildienesta ierēdņu amatu aprakstus;

10.pants. Valsts aģentūras direktors

31) ministra uzdevumā saskaņo Valsts civildienesta pārvaldei iesniedzamos valsts civildienesta ierēdņu amatu aprakstus;

(5) Izveidojot valsts aģentūru, kā arī mainot tās uzdevumus vai funkcijas, ministrs saskaņo ar Valsts civildienesta pārvaldi to, vai attiecīgais valsts aģentūras direktora amats ir valsts civildienesta ierēdņa amats.

Aizstāt 9.panta pirmās daļas 5.1 punktā, 10.panta 3.1 punktā un piektajā daļā vārdus “Valsts civildienesta pārvalde” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Valsts kanceleja” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

Aizstāt 9.panta pirmās daļas 5.1 punktā, 10.panta 3.1 punktā un piektajā daļā vārdus “Valsts civildienesta pārvalde” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Valsts kanceleja” (attiecīgā locījumā).

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.decembrī.

1

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt normu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā 2008.gada 8.decembrī.”

 

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2008.gada 8.decembrī.