Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada    novembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta ”Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā” (Nr.873/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 2 lp.

 

 

Godbijībā,

 

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns


Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

            Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā

(Nr.873/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(2)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Izdarīt Valsts fondēto pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 7.nr.; 2002, 24.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 12.nr., 2006, 21.nr.; 2007, 12.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

Izdarīt Valsts fondēto pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 7.nr.; 2002, 24.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 12.nr.; 2006, 21.nr.; 2007, 12.nr.) šādu grozījumu:

10.pants. Aģentūras kompetence

(1) Saskaņā ar šo likumu Aģentūra:

2) periodiski informē fondēto pensiju shēmas dalībniekus par viņu konta stāvokli, kā arī citām būtiskām izmaiņām fondēto pensiju shēmas darbībā;

 

Izteikt 10.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

„2) informē personu par  reģistrāciju fondēto pensiju shēmā un citām būtiskām izmaiņām fondēto pensiju shēmas darbībā, kā arī  izsniedz  vai nosūta fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta izrakstu un informāciju par veikto līdzekļu pārvaldītāja vai ieguldījumu plāna maiņu, fondēto pensiju shēmas dalībniekam ierodoties personīgi vai iesniedzot  rakstveida pieprasījumu."

1

Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs U.Augulis

10.pantā izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

„2) informē personu par reģistrāciju fondēto pensiju shēmā un citām būtiskām izmaiņām fondēto pensiju shēmas darbībā;”.

Atbalstīts

Atbalstīts

10.panta pirmajā daļā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

„2) informē personu par  reģistrāciju fondēto pensiju shēmā un citām būtiskām izmaiņām fondēto pensiju shēmas darbībā, kā arī  izsniedz  vai nosūta fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta izrakstu un informāciju par veikto līdzekļu pārvaldītāja vai ieguldījumu plāna maiņu, fondēto pensiju shēmas dalībniekam ierodoties personīgi vai iesniedzot  rakstveida pieprasījumu.";

 

 

2

Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs U.Augulis

Papildināt pirmo daļu ar 2)1 punktu šādā redakcijā:

„2)1 izsniedz vai nosūta fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta izrakstu un informāciju par veikto līdzekļu pārvaldītāja vai ieguldījumu plāna maiņu, fondēto pensiju shēmas dalībniekam ierodoties personīgi vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu;”.

Atbalstīts

Atbalstīts

papildināt daļu ar 2)1 punktu šādā redakcijā:

„2)1 izsniedz vai nosūta fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta izrakstu un informāciju par veikto līdzekļu pārvaldītāja vai ieguldījumu plāna maiņu, fondēto pensiju shēmas dalībniekam ierodoties personīgi vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu;”.

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.