Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

 

2008. gada ____. novembrī

Nr.________________

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā š.g. 26. novembra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījums Nacionālās drošības likumā” (865/Lp9) 2. lasījumam.

Komisija lūdz iekļaut likumprojekta izskatīšanu Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

Pielikumā: likumprojekta salīdzinošā tabula uz __ lpp.

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                        J.Dalbiņš

 

 

 


Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija                                                                                                         Likumprojekts 2. lasījumam

 

“Grozījums Nacionālās drošības likumā” (865/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

1. lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 2. lasījumam

 

(nav)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2. lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Nacionālās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2002, 1., 12.nr.; 2003, 12., 23.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 10., 11.nr.; 2006, 1., 14., 24.nr.; 2007, 3., 9., 10., 16.nr.; 2008, 11.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt Nacionālās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2002, 1., 12.nr.; 2003, 12., 23.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 10., 11.nr.; 2006, 1., 14., 24.nr.; 2007, 3., 9., 10., 16.nr.; 2008, 11.nr.) šādu grozījumu:

1.pants. Nacionālā drošība

 

(1) Nacionālā drošība ir valsts un sabiedrības īstenotu vienotu, mērķtiecīgu pasākumu rezultātā sasniegts stāvoklis, kurā ir garantēta valsts neatkarība, tās konstitucionālā iekārta un teritoriālā integritāte, sabiedrības brīvas attīstības perspektīva, labklājība un stabilitāte.

 

(2) Nacionālās drošības garantēšana ir valsts pamatpienākums.

Izteikt 1.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Nacionālā drošība ir valsts un sabiedrības īstenotu vienotu, mērķtiecīgu pasākumu rezultātā sasniegts stāvoklis, kurā ir garantēta valsts neatkarība, tās konstitucionālā iekārta un teritoriālā integritāte, valsts drošība, sabiedrības brīvas un drošas attīstības perspektīva, labklājība un stabilitāte."

 

 

 

Izteikt 1.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Nacionālā drošība ir valsts un sabiedrības īstenotu vienotu, mērķtiecīgu pasākumu rezultātā sasniegts stāvoklis, kurā ir garantēta valsts neatkarība, tās konstitucionālā iekārta un teritoriālā integritāte, valsts drošība, sabiedrības brīvas un drošas attīstības perspektīva, labklājība un stabilitāte.”

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.