Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2

 

Rīgā,

 

2008. gada 26. novembrī

Nr.9/1- 2- 111 - (9/08)

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā

sekojošus likumprojektus:

 

 

1) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Kirgistānas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību” (Nr.800/Lp9)  /Dok.Nr. 2736 /;

 

Likumprojekta otrajam lasījumam tika saņemts 1. priekšlikums.

 

2) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Maltas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un  prekursoru apriti un organizēto noziedzību” (Nr. 838/Lp9)  /Dok.Nr. 2826 /;

 

 

3) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Jaunzēlandes valdības līgumu par darba brīvdienu shēmu” (Nr. 863/Lp9) /Dok.Nr. 2946/.

 

Likumprojekta otrajam lasījumam tika saņemts 1. priekšlikums.

 

 

4) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā” (Nr.703/ Lp9) /Dok.Nr. 2403/.

 

 

Ārlietu komisija minētos likumprojektus izskatīja un otrajam lasījumam atbalstīja 2008. gada 26. novembra sēdē.

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 4.lp.

 

Cieņā,

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


Iesniedz Ārlietu komisija                                                                                                                                            Likumprojekts 2. lasījumam

Par Latvijas Republikas valdības un Jaunzēlandes valdības līgumu par darba brīvdienu shēmu (Nr.863/Lp)

 

Pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi

(1)

Atbildīgās komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.pants. 2008.gada 10.septembrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Jaunzēlandes valdības līgums par darba brīvdienu shēmu (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

 

 

1.pants. 2008.gada10.septembrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Jaunzēlandes valdības līgums par darba brīvdienu shēmu (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Iekšlietu ministrija.

 

 

 

 

           2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Iekšlietu ministrija.

 

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 14.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

 

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 14.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

       4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu valodā.

 

 

 

         4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu valodā.

 

1.

Deputāts Jakovs  Pliners

Papildināt likumprojektu ar Pārejas noteikumu šādā redakcijā:

„Pārejas noteikums.

Ārlietu ministrija, izmantojot diplomātiskos kanālus, līdz 2008. gada 31. decembrim paziņo Jaunzēlandes valdībai par vēlmi grozīt Līguma noteikumus, nosakot, ka Līguma noteikumi attiecas arī uz Latvijas nepilsoņiem”.

neatbalstīt