Rīgā,

 

Rīgā,

2008. gada 19. novembrī

Nr.9/1- 2 -     - (9/08)

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu „Grozījumi likumā „Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās”” (Nr.815/Lp9) /Dok.Nr.2772/;

 

Komisija minēto likumprojektu izskatīja un otrajam lasījumam atbalstīja š.g.

19. novembra sēdē. Likumprojekta otrajam lasījumam tika saņemti 3. priekšlikums.

 

 

Pielikumā: Likumprojekts uz 4 lp.

 

 

Cieņā,

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


Iesniedz Ārlietu komisija                                                                                                                                                                       Likumprojekts 2.lasījumam

 

Likumprojekts „„Grozījumi likumā „Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās””

(reģ. Nr. 815/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(3)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija otrajam lasījumam

 

Izdarīt likumā "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 6.nr.; 2001, 8.nr.; 2002, 5.nr.; 2008, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 6.nr.; 2001, 8.nr.; 2002, 5.nr.; 2008, 3.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Kopēju militāro vienību izveidošana

Latvijas Republika var izveidot kopējas militārās vienības ar Rietumeiropas savienību un Ziemeļatlantijas līguma organizāciju, kā arī ar citām valstīm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt likumu ar 3.pantu šādā redakcijā:

 

"3.1 pants. Kopējie militārie ātrās reaģēšanas spēki un piedalīšanās tajos

(1) Par ātrās reaģēšanas spēkiem uzskatāmas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības izveidotās kopējās militārās ātrās reaģēšanas vienības, kuras sastāv no jūras, gaisa un sauszemes spēku vienībām ar augstu, vidēju un zemu gatavības pakāpi un kuras var iesaistīt starptautiskajā operācijā.

(2) Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības piedalās kopējās militārajās ātrās reaģēšanas vienībās saskaņā ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības dokumentiem, Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem un Latvijas Republikas likumiem."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs:

1. Papildināt likumu ar 3.pantu šādā redakcijā:

 

"3.1 pants. Ātrās reaģēšanas spēki un piedalīšanās tajos

 

(1) Par ātrās reaģēšanas spēkiem uzskatāmas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības izveidotās kopējās militārās ātrās reaģēšanas vienības, kuras var iesaistīt starptautiskajā operācijā. Ātrās reaģēšanas spēki sastāv no jūras, gaisa un sauszemes spēku vienībām ar augstu, vidēju un zemu gatavības pakāpi.

(2) Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības piedalās ātrās reaģēšanas spēkos saskaņā ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības dokumentiem, Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem un Latvijas Republikas likumiem."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 pants. Ātrās reaģēšanas spēki un piedalīšanās tajos

 

(1) Par ātrās reaģēšanas spēkiem uzskatāmas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības izveidotās kopējās militārās ātrās reaģēšanas vienības, kuras var iesaistīt starptautiskajā operācijā. Ātrās reaģēšanas spēki sastāv no jūras, gaisa un sauszemes spēku vienībām ar augstu, vidēju un zemu gatavības pakāpi.

(2) Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības piedalās ātrās reaģēšanas spēkos saskaņā ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības dokumentiem, Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem un Latvijas Republikas likumiem."

 

 

 

 

6.pants. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību veidošana līdzdalībai starptautiskajās operācijās, šo vienību finansēšana un sagatavošana


Kārtību, kādā veidojamas, finansējamas un starptautiskajām operācijām sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

2. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

 

"6. pants. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību veidošana līdzdalībai starptautiskajās operācijās un kopējos militārajos ātrās reaģēšanas spēkos, šo vienību finansēšana un sagatavošana

 

Kārtību, kādā veidojamas, finansējamas un sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās un kopējos militārajos ātrās reaģēšanas spēkos, nosaka Ministru kabinets."

 

2.

Juridiskais birojs:

2. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

 

"6. pants. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību veidošana līdzdalībai starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos, šo vienību finansēšana un sagatavošana

 

Ministru Kabinets nosaka kārtību, kādā veidojamas, finansējamas un sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos."

 

Atbalstīts

 

 

 

"6. pants. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību veidošana līdzdalībai starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos, šo vienību finansēšana un sagatavošana

 

Ministru Kabinets nosaka kārtību, kādā veidojamas, finansējamas un sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos."

 

Pārejas noteikums

 

 

 

Noteikt, ka līdz brīdim, kad stājas spēkā grozījumi likumā "Par valsts aizsardzību", kas paredz Ministru kabineta tiesības lemt par Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanos starptautiskajās glābšanas operācijās un starptautiskajās humānajās operācijās, lēmumu par to pieņem Saeima.

 

3. Aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi".

 

3.

Juridiskais birojs:

aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi".

 

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikumu tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu.

 

papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

 

"Ministru Kabinets līdz 2009. gada 1. februārim izdod šā likuma 6.panta jaunajā redakcijā paredzētos noteikumus, lai noteiktu kārtību, kādā veidojamas, finansējamas un sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās vai ātrās reaģēšanas spēkos. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru Kabineta 2004.gada 24.februāra noteiktumi Nr.96 "Kārtība, kādā veidojamas, sagatavojamas un finansējamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

 

Atbalstīts

 

aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi".

 

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikumu tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu.

 

papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

 

"Ministru Kabinets līdz 2009. gada 1. februārim izdod šā likuma 6.panta jaunajā redakcijā paredzētos noteikumus, lai noteiktu kārtību, kādā veidojamas, finansējamas un sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās vai ātrās reaģēšanas spēkos. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru Kabineta 2004.gada 24.februāra noteiktumi Nr.96 "Kārtība, kādā veidojamas, sagatavojamas un finansējamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

 

 

 

 


 

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 6.panta minētie Ministru kabineta noteikumi, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 1.februārim ir piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 24.februāra noteikumi Nr.96 "Kārtība, kādā veidojamas, sagatavojamas un finansējamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."