Rīgā,

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā,

 

 

2008. gada 15. oktobrī

Nr. 9/1- 2 – 104-(9/08)

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā šādus likumprojektus:

 

 

 

1) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas un Kirgizstānas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību” ( Nr.800/Lp9)  /Dok.Nr. 2736 /;

 

 

2 )Likumprojekts „Grozījumi likumā „Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās „” ( Nr. 815/Lp9) / Dok.Nr. 2772/.

 

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz       lp.

 

 

 

 

 

Cieņā,

 

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                               Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

Grozījumi likumā "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās"

 

 

Izdarīt likumā "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 6.nr.; 2001, 8.nr.; 2002, 5.nr.; 2008, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt likumu ar 3.pantu šādā redakcijā:

 

"3.1 pants. Kopējie militārie ātrās reaģēšanas spēki un piedalīšanās tajos

(1) Par ātrās reaģēšanas spēkiem uzskatāmas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības izveidotās kopējās militārās ātrās reaģēšanas vienības, kuras sastāv no jūras, gaisa un sauszemes spēku vienībām ar augstu, vidēju un zemu gatavības pakāpi un kuras var iesaistīt starptautiskajā operācijā.

(2) Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības piedalās kopējās militārajās ātrās reaģēšanas vienībās saskaņā ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības dokumentiem, Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem un Latvijas Republikas likumiem."

 

2. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

 

"6. pants. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību veidošana līdzdalībai starptautiskajās operācijās un kopējos militārajos ātrās reaģēšanas spēkos, šo vienību finansēšana un sagatavošana

Kārtību, kādā veidojamas, finansējamas un sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās un kopējos militārajos ātrās reaģēšanas spēkos, nosaka Ministru kabinets."

 

3. Aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi".

 


4. Papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 6.panta minētie Ministru kabineta noteikumi, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 1.februārim ir piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 24.februāra noteikumi Nr.96 "Kārtība, kādā veidojamas, sagatavojamas un finansējamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2008. gada ________________.