2008

2008. gada _____ oktobrī

Nr.9/6 -

 

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

           

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 15.oktobra sēdē ir izskatījusi likumprojektu “Grozījums Ieroču aprites likumā” (nr.804/Lp9) otrajam lasījumam.

Komisija lūdz augstākminēto likumprojektu iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: likumprojekta “Grozījums Ieroču aprites likumā” (nr.804/Lp9) salīdzinošā tabula uz ______ lpp.                   

 

 

 

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājs

Juris Dalbiņš

 

 

 

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

 Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Ieroču aprites likumā

(Nr.804/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

(2)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Ieroču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 10., 13.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 14.nr.; 2008, 3.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt Ieroču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 10., 13.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 14.nr.; 2008, 3.nr.) šādus grozījumus:

47.pants. Ieroču, munīcijas, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu izņemšana

(1) . . .

(3) Valsts robežsardzei un Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienestam ir tiesības izņemt un nodot Valsts policijai nelikumīgi lietotus, pārvadātus, pārvietotus vai glabātus ieročus, munīciju, sprāgstvielas, spridzināšanas ietaises, speciālos līdzekļus vai pirotehniskos izstrādājumus.

(4) . . .

 

 

 

 

 

Aizstāt 47.panta trešajā daļā vārdus "Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienestam" ar vārdiem "Militārajai policijai".

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aizstāt 47.panta trešajā daļā vārdus "Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienestam" ar vārdiem "Militārajai policijai".

Pārejas noteikumi

 1. . . . 

5. Līdz 2008.gada 1.jūlijam Valsts policija reģistrē ieročus, kurus zemessargi iegādājušies par saviem līdzekļiem sakarā ar dienestu Zemessardzē, ja tie klasificēti atbilstoši šajā likumā noteiktajām prasībām kā pašaizsardzībai paredzētie, medību vai sporta ieroči un ja uz konkrēto zemessargu neattiecas šā likuma 20.pantā noteiktie ierobežojumi, un izsniedz attiecīgi ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauju. Ieroču reģistrācija notiek vispārējā kārtībā, ievērojot izņēmumu, ka ieroča iegādāšanās atļaujas  vietā zemessargs pilsētas (rajona) Valsts policijas pārvaldei atbilstoši deklarētajai (reģistrētajai) dzīvesvietai vai Valsts policijai iesniedz Zemessardzes komandiera izziņu, kurā norādīts zemessarga vārds, uzvārds, personas kods, ieroča kategorija, veids, kalibrs, marka, modelis, sērija un numurs.

 6. . . .

 

1

 

 

 

 

2

Aizsardzības ministrs V.Veldre:

Aizstāt pārejas noteikumu 5.punktā skaitli „2008” ar skaitli „2009”.

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija:

Aizstāt pārejas noteikumu 5.punktā skaitļus un vārdus „2008.gada 1.jūlijam” ar skaitļiem un vārdiem „2010.gada 1.janvārim”.

Atbalstīt atbildīgās komisijas redakcijā

 

Atbalstīt

 

 

 

 

2. Aizstāt pārejas noteikumu 5.punktā skaitļus un vārdus „2008.gada 1.jūlijam” ar skaitļiem un vārdiem „2010.gada 1.janvārim”.