Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2

 

Rīgā,

 

2008. gada 26. novembrī

Nr.9/1- 2- 111 - (9/08)

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā

sekojošus likumprojektus:

 

 

1) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Kirgizstānas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību” (Nr.800/Lp9)  /Dok.Nr. 2736 /;

 

Likumprojekta otrajam lasījumam tika saņemts 1. priekšlikums.

 

2) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Maltas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un  prekursoru apriti un organizēto noziedzību” (Nr. 838/Lp9)  /Dok.Nr. 2826 /;

 

 

3) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Jaunzēlandes valdības līgumu par darba brīvdienu shēmu” (Nr. 863/Lp9) /Dok.Nr. 2946/.

 

Likumprojekta otrajam lasījumam tika saņemts 1. priekšlikums.

 

 

4) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā” (Nr.703/ Lp9) /Dok.Nr. 2403/.

 

 

Ārlietu komisija minētos likumprojektus izskatīja un otrajam lasījumam atbalstīja 2008. gada 26. novembra sēdē.

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 4.lp.

 

Cieņā,

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


Iesniedz Ārlietu komisija                                                                                                                                            Likumprojekts 2. lasījumam

 

Par Latvijas Republikas valdības un Kirgizstānas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību (Nr.800/Lp)

Pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi

(1)

Atbildīgās komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.pants. 2008.gada 22.maijā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Kirgizstānas Republikas valdības līgums par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

 

 

1.pants. 2008.gada 22.maijā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Kirgizstānas Republikas valdības līgums par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

1.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 2. pantu šādā redakcijā:

„Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija”;

 

mainīt turpmāko pantu numerāciju.

atbalstīt

          

     

            2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija.

2.pants. Līgums stājas spēkā tā 17.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

 

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 17.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis”.

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un krievu valodā.

 

 

 

 

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un krievu valodā.