2008

 

 

 

 

 

 

2008. gada 2. jūlijs

Nr.                                                                                 Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

          Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā deputāti iesniedz likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā’.

 

 

Pielikumā:

 

1. Likumprojekts uz 1 lpp

 

 

 

 

Saeimas deputāti:

 

1._________________________________________

 

 

2._________________________________________

 

 

3._________________________________________

 

 

4._________________________________________

 

 

5._________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

Grozījums Izglītības likumā

 

                    Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr., 1999, 17., 24.nr., 2000, 12.nr., 2001, 12., 16., 21.nr., 2004, 5.nr., 2007, 3.nr.) šādu grozījumu:
 
 
            Papildināt 54. pantu ar 4. punktu šādā redakcijā:
            “Piedalīties skolas un tās apkārtnes uzkopšanā un labiekārtošanā”.