Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

2008. gada ____. oktobrī

Nr.________________

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā š.g. 15. oktobra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi Militārā dienesta likumā” (752/Lp9) 2. lasījumam.

Komisija lūdz iekļaut likumprojekta izskatīšanu Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

Pielikumā: likumprojekta salīdzinošā tabula uz __ lpp.

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                        J.Dalbiņš
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija                                                                                                         Likumprojekts otrajam lasījumam

 

“Grozījumi Militārā dienesta likumā” (752/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

1. lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 2. lasījumam

 

(3)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2. lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 2., 15.nr.; 2004, 14.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 10.nr.; 2008, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 2., 15.nr.; 2004, 14.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 10.nr.; 2008, 3.nr.) šādu grozījumu:

49.pants. Karavīru apgāde

 

Profesionālā dienesta karavīrs militārā dienesta laikā atrodas daļējā valsts apgādībā. Katrs karavīrs dienesta laikā saņem karavīra uzturdevu vai tās kompensāciju, karavīra formas tērpu un nepieciešamo dienesta inventāru. Apgādes nosacījumus, normas un kārtību, kādā karavīrs nodrošināms ar finanšu un materiāltehniskajiem līdzekļiem, nosaka aizsardzības ministrs.

1. Izteikt 49. panta otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Katrs karavīrs dienesta laikā saņem karavīra uzturdevu vai tās kompensāciju, karavīra formas tērpu vai tā kompensāciju un nepieciešamo dienesta inventāru."

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs J.Porietis:

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

„Profesionālā dienesta karavīrs militārā dienesta laikā atrodas daļējā valsts apgādībā. Katrs karavīrs dienesta laikā saņem karavīra uzturdevu vai tās kompensāciju, karavīra formas tērpu vai mantiskās apgādes kompensāciju un nepieciešamo dienesta inventāru. Apgādes nosacījumus, normas un kārtību, kādā karavīrs nodrošināms ar materiāltehniskajiem līdzekļiem, nosaka aizsardzības ministrs, bet kompensāciju apmēru un izmaksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

Atbalstīts

Izteikt 49.pantu šādā redakcijā:

“49.pants. Karavīru apgāde

Profesionālā dienesta karavīrs militārā dienesta laikā atrodas daļējā valsts apgādībā. Katrs karavīrs dienesta laikā saņem karavīra uzturdevu vai tās kompensāciju, karavīra formas tērpu vai mantiskās apgādes kompensāciju un nepieciešamo dienesta inventāru. Apgādes nosacījumus, normas un kārtību, kādā karavīrs nodrošināms ar materiāltehniskajiem līdzekļiem, nosaka aizsardzības ministrs, bet kompensāciju apmēru un izmaksāšanas kārtību — Ministru kabinets.”

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 17. punktu šādā redakcijā:

 

"17. Šā likuma 49. panta regulējums, kas paredz karavīram dienesta laikā saņemt kompensāciju par formas tērpu, piemērojams ar 2008. gada 1. jūliju."

2

 

 

 

 

 

3

Saeimas Juridiskais birojs:

Izslēgt likumprojekta 2. pantu.

 

 

 

 

Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs J.Porietis:

izslēgt likumprojekta 2. pantu un papildināt likumprojektu ar teikumu šādā redakcijā:

„Šis likums stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī.””

Atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā Nr. 3.

 

 

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.