Juridiskā komisija

 

Rīgā, 2008.gada 9.jūlijā                                               

Nr.9/3-

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija iesniedz izskatīšanai otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām” (Nr.750/Lp9) (steidzams), kurš ir iekļauts Saeimas š.g. 10.jūlija sēdes darba kārtībā.

 

Pielikumā: minētais likumprojekts uz 2. lpp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                                             V.Muižniece

 

 

 

 


Juridiskā komisija                                                                                                                                                            Likumprojekts otrajam lasījumam

 

 

“Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām” (Nr.750/Lp9)

(steidzams)

 

1.

Pirmajā lasījumā pieņemtā redakcija

 

2.

Nr.

3.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

(1)

4.

Komisijas atzinums

5.

Komisijas atbalstītā redakcija

1.pants. Atsavināt sabiedriskajām vajadzībām (Brīvības gatves un Juglas ielas krustojuma rekonstrukcijai) nekustamo īpašumu – nedzīvojamās telpas Nr.601 – Rīgā, Brīvības gatvē 413-601 (kadastra Nr. 0100 911 6786, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 18982 601), un nekustamo īpašumu – nedzīvojamās telpas Nr.602 – Rīgā, Brīvības gatvē 413-602 (kadastra Nr. 0100 910 6474, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 18982 602).

 

1.

 

Juridiskā komisija

Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

“1.pants. Atsavināt sabiedriskajām vajadzībām (Brīvības gatves un Juglas ielas krustojuma rekonstrukcijai) nekustamo īpašumu:

1) Rīgā, Brīvības gatvē 413-601 (kadastra Nr.0100 911 6786, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.18982 601), kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.601, 4200/53100 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītās būves-šķūnis lit.nr. 3; šķūnis lit. nr. 4;

2) Rīgā, Brīvības gatvē 413-602 (kadastra Nr.0100 910 6474, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.18982 602), kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.602 un atbilstoši Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2005. gada 23. septembra lēmumā nr.1702 precizētajai neapdzīvojamās telpas Nr.602 kopīpašuma domājamai daļai no daudzdzīvokļu mājas.”

 

Atbalstīts

1.pants. Atsavināt sabiedriskajām vajadzībām (Brīvības gatves un Juglas ielas krustojuma rekonstrukcijai) šādus nekustamos īpašumus:

1) nekustamo īpašumu Rīgā, Brīvības gatvē 413-601 (kadastra Nr.0100 911 6786, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.18982 601), kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.601, 4200/53100 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītās būves -šķūnis lit.nr. 3; šķūnis lit. nr. 4;

2) nekustamo īpašumu Rīgā, Brīvības gatvē 413-602 (kadastra Nr.0100 910 6474, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.18982 602), kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.602 un atbilstoši Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2005. gada 23. septembra lēmumā nr.1702 precizētajai neapdzīvojamās telpas Nr.602 kopīpašuma domājamai daļai no daudzdzīvokļu mājas.

2.pants. Šā likuma 1.pantā minētie nekustamie īpašumi atsavināmi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" noteiktajā kārtībā.

 

 

 

2.pants. Šā likuma 1.pantā minētie nekustamie īpašumi atsavināmi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" noteiktajā kārtībā.

3.pants. Rīgas pilsētas dome šā likuma 1.pantā minētos nekustamos īpašumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda.

 

 

 

3.pants. Rīgas pilsētas dome šā likuma 1.pantā minētos nekustamos īpašumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Juridiskās komisijas konsultante Ieva Ķibilde

09.07.2008