21

15. 07. 2008.       9/7 - 2 -

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

            Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai otrajā lasījumā šādus par steidzamiem atzītus likumprojektus:

            "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"" (733/Lp9);

            "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"" (734/Lp9);

            "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"" (735/Lp9);

            "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"" (736/Lp9);

            "Grozījumi likumā "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām"" (745/Lp9);

            "Grozījums Prokuratūras likumā" (746/Lp9);

            "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā" (756/Lp9);

            "Grozījums Augu aizsardzības likumā" (762/Lp9);

 

Pielikumā: minēto likumprojektu priekšlikumu apkopojums uz  28  lp.

 

Ar cieņu    Komisijas priekšsēdētājs                                                  Oskars  Spurdziņš

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

steidzams

Grozījums Prokuratūras likumā

 (reģ.nr.746/Lp9)

 

Likuma pantu spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(3)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma redakcija

 

 

 

        Izdarīt Prokuratūras likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12. nr.; 1996, 5., 13.nr.;  1998, 9., 23. nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 13., 22.nr.; 2003, 15.nr.; 2005, 14.nr.; 2007, 10.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

redakcionāli

precizēts

 

Grozījumi Prokuratūras likumā

 

Izdarīt Prokuratūras likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12. nr.; 1996, 5., 13.nr.;  1998, 9., 23. nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 13., 22.nr.; 2003, 15.nr.; 2005, 14.nr.; 2007, 10.nr.) šādus grozījumus:

 

27.pants. Rajonu (republikas pilsētu) prokuratūras

(1) Rajonu (republikas pilsētu) prokuratūras nodibina ģenerālprokurors atbilstoši valsts administratīvi teritoriālajam iedalījumam, bet Rīgā — atbilstoši Rīgas pilsētas tiesu rajoniem. Tās veic visas prokuratūras funkcijas rajonu (republikas pilsētu) teritorijās. Rajona (republikas pilsētas) prokuroriem ir tiesības veikt prokurora funkcijas rajonu (pilsētu) tiesām un apgabaltiesai piekritīgās lietās.

 

 

Izteikt 27. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Rajonu (republikas  pilsētu) prokuratūras nodibina ģenerālprokurors atbilstoši izveidotajām rajonu (republikas pilsētu) tiesām.  Rajonu (republikas pilsētu) prokuratūras veic visas prokuratūras funkcijas atbilstošajā rajona (republikas pilsētas) tiesas darbības teritorijā. Rajona (republikas pilsētas) prokuratūras  prokuroriem ir tiesības veikt prokurora funkcijas rajona (pilsētas) tiesai  un apgabaltiesai piekritīgās lietās."

 

 

1.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 27. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Rajonu (republikas  pilsētu) prokuratūras nodibina ģenerālprokurors atbilstoši izveidotajām rajonu (pilsētu) tiesām.  Rajonu (republikas pilsētu) prokuratūras veic visas prokuratūras funkcijas atttiecīgajā rajona (pilsētas) tiesas darbības teritorijā. Rajona (republikas pilsētas) prokuratūras  prokuroriem ir tiesības veikt prokurora funkcijas rajona (pilsētas) tiesai  un apgabaltiesai piekritīgās lietās."

 

 

Atbalstīts

1. Izteikt 27. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Rajonu (republikas  pilsētu) prokuratūras nodibina ģenerālprokurors atbilstoši izveidotajām rajonu (pilsētu) tiesām.  Rajonu (republikas pilsētu) prokuratūras veic visas prokuratūras funkcijas attiecīgajā rajona (pilsētas) tiesas darbības teritorijā. Rajona (republikas pilsētas) prokuratūras  prokuroriem ir tiesības veikt prokurora funkcijas rajona (pilsētas) tiesai  un apgabaltiesai piekritīgās lietās."

 

 

 

 

 

2.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisja

Papildināt pārejas noteikumus ar 11. punktu šādā redakcijā:

„11. Šā likuma 27. panta grozījumi, kas paredz rajona (republikas pilsētas) līmeņa prokuratūru reorganizāciju atbilstoši izveidotajām rajonu (pilsētu) tiesām, stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.”

 

Atbalstīts

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

 

„11. Šā likuma 27. panta grozījumi, kas paredz rajona (republikas pilsētas) līmeņa prokuratūru reorganizāciju atbilstoši izveidotajām rajonu (pilsētu) tiesām, stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.

 

 

 

3.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisja

Papildināt pārejas noteikumus ar 12. punktu šādā redakcijā:

„12. Rajona (republikas pilsētas) līmeņa prokuratūru reorganizāciju atbilstoši izveidotajām rajonu (pilsētu) tiesām pabeidz līdz 2009. gada 1. oktobrim.”

 

 

Atbalstīts

 

12. Rajona (republikas pilsētas) līmeņa prokuratūru reorganizāciju atbilstoši izveidotajām rajonu (pilsētu) tiesām pabeidz līdz 2009. gada 1. oktobrim.”