14

14.07.2008. 9/7-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai otrajā lasījumā šādus, par steidzamiem atzītus, likumprojektus:

„Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā” (nr.737/Lp9);

„Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā”(nr.738/Lp9);

„Grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”” (nr.742/Lp9);

„Grozījumi likumā „Par Centrālo vēlēšanu komisiju””(nr.743/Lp9);

„Grozījumi likumā „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu”” (nr.760/Lp9);

„Grozījumi Dzelzceļa likumā” (nr.761/Lp9).

 

Pielikumā: minēto likumprojektu priekšlikumu apkopojums uz __ lpp.

 

 

Ar cieņu

 

Komisijas priekšsēdētājs                                      Oskars Spurdziņš


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                                                                                                                               Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                                                (steidzams)

 

 

Grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”

(nr.742/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi (2)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 9.nr.; 1995, 17.nr.; 1998, 19.nr.; 2003, 12., 19.nr.; 2006, 10.nr.; Latvijas Vēstnesis 2008, 35.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 9.nr.; 1995, 17.nr.; 1998, 19.nr.; 2003, 12., 19.nr.; 2006, 10.nr.; Latvijas Vēstnesis 2008, 35.nr.) šādus grozījumus:

 

6.pants. (1) Ja Valsts prezidents ir apturējis likuma publicēšanu, viņam ne vēlāk kā 11. dienā, skaitot no likuma pieņemšanas Saeimā, likumu izsludināšanas kārtībā jāpaziņo apturētā likuma teksts un lēmums par likuma publicēšanas apturēšanu.

 

(2) Pēc šāda paziņojuma Centrālā vēlēšanu komisija paziņo visām pilsētu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām, ka tiek uzsākta parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai, un nogādā tām parakstu vākšanas lapas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 6. panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Pēc šāda paziņojuma Centrālā vēlēšanu komisija paziņo visām republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām, ka tiek uzsākta parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai, un nogādā tām parakstu vākšanas lapas.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 6. panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Pēc šāda paziņojuma Centrālā vēlēšanu komisija paziņo visām republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām, ka tiek uzsākta parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai, un nogādā tām parakstu vākšanas lapas.”

 

7.pants. (1) Centrālā vēlēšanu komisija nosaka trīsdesmit dienu termiņu, kad parakstu vākšanas lapas, kurās vēlētāji var parakstīties, ir pieejamas katras pilsētas domes, novada domes vai pagasta padomes noteiktajās vietās. Šīs dienas nosakāmas pēc kārtas, neietverot termiņā dienas, kad notiek Saeimas vēlēšanas, Eiropas Parlamenta vēlēšanas, pilsētas domes, novada domes vai pagasta padomes vēlēšanas vai tautas nobalsošana un kad parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai netiek pieļauta.

 

(2) Vietas, kurās vēlētāji var parakstīties, iekārtojamas katrā pilsētā, novadā vai pagastā ar tādu aprēķinu, lai uz 10 000 vēlētāju būtu vismaz viena vieta, kur vēlētāji var parakstīties.

 

(3) Šajās vietās aģitācija nav pieļaujama.

 

(4) Ne vēlāk kā trīs dienas pirms šā panta pirmajā daļā noteiktā parakstu vākšanas termiņa sākuma pilsētu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijas nosaka savu darba laiku, kad vēlētāji attiecīgās domes (padomes) noteiktajās vietās varēs parakstīties parakstu vākšanas lapās. Darba laiks nosakāms ne īsāks kā četras stundas dienā, turklāt arī sestdienās, svētdienās un svētku dienās.

 

(5) Attiecīgā dome (padome) nodrošina, lai paziņojumi par parakstu vākšanas vietām un laiku tiktu izlikti pie attiecīgās domes (padomes) ēkas (vai informācijas sniegšanas vietā) un parakstu vākšanas vietās, kā arī tiktu publicēti pašvaldības izdotajā laikrakstā, bet, ja tāda nav, — citā vietējā laikrakstā.

 

(6) Vēlētāji, kuri parakstu vākšanas laikā uzturas ārvalstīs, var parakstīties parakstu vākšanas lapās Latvijas Republikas vēstniecībās, ģenerālkonsulātos un konsulātos. Parakstu vākšanas vietas un laiku nosaka attiecīgās pārstāvniecības vadītājs.

 

2. 7. pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

„(1) Centrālā vēlēšanu komisija nosaka trīsdesmit dienu termiņu, kad parakstu vākšanas lapas, kurās vēlētāji var parakstīties, ir pieejamas katras republikas pilsētas vai novada domes noteiktajās vietās. Šīs dienas nosakāmas pēc kārtas, neietverot termiņā dienas, kad notiek Saeimas vēlēšanas, Eiropas Parlamenta vēlēšanas, republikas pilsētas vai novada domes vēlēšanas vai tautas nobalsošana un kad parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai netiek pieļauta.

(2) Vietas, kurās vēlētāji var parakstīties, iekārtojamas katrā republikas pilsētā vai novadā ar tādu aprēķinu, lai uz 10 000 vēlētāju būtu vismaz viena vieta, kur vēlētāji var parakstīties.”;

 

 

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

„(4) Ne vēlāk kā trīs dienas pirms šā panta pirmajā daļā noteiktā parakstu vākšanas termiņa sākuma republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas nosaka savu darba laiku, kad vēlētāji attiecīgās domes noteiktajās vietās varēs parakstīties parakstu vākšanas lapās. Darba laiks nosakāms ne īsāks kā četras stundas dienā, turklāt arī sestdienās, svētdienās un svētku dienās.

 

 

(5) Attiecīgā dome nodrošina, lai paziņojumi par parakstu vākšanas vietām un laiku tiktu izlikti pie attiecīgās domes ēkas (vai informācijas sniegšanas vietā) un parakstu vākšanas vietās, kā arī tiktu publicēti pašvaldības izdotajā laikrakstā, bet, ja tāda nav, — citā vietējā laikrakstā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A.Kampars

Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā

„(2) Vietas, kurās vēlētāji var parakstīties, iekārtojamas katrā republikas pilsētā ar tādu aprēķinu, lai uz 10 000 vēlētāju būtu vismaz viena vieta, kur vēlētāji var parakstīties un katrā novadā ar tādu aprēķinu, lai uz 5 000 vēlētāju būtu vismaz viena vieta, kur vēlētāji var parakstīties.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

2. 7. pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

„(1) Centrālā vēlēšanu komisija nosaka trīsdesmit dienu termiņu, kad parakstu vākšanas lapas, kurās vēlētāji var parakstīties, ir pieejamas katras republikas pilsētas vai novada domes noteiktajās vietās. Šīs dienas nosakāmas pēc kārtas, neietverot termiņā dienas, kad notiek Saeimas vēlēšanas, Eiropas Parlamenta vēlēšanas, republikas pilsētas vai novada domes vēlēšanas vai tautas nobalsošana un kad parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai netiek pieļauta.

(2) Vietas, kurās vēlētāji var parakstīties, iekārtojamas katrā republikas pilsētā vai novadā ar tādu aprēķinu, lai uz 10 000 vēlētāju būtu vismaz viena vieta, kur vēlētāji var parakstīties.”;

 

 

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

„(4) Ne vēlāk kā trīs dienas pirms šā panta pirmajā daļā noteiktā parakstu vākšanas termiņa sākuma republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas nosaka savu darba laiku, kad vēlētāji attiecīgās domes noteiktajās vietās varēs parakstīties parakstu vākšanas lapās. Darba laiks nosakāms ne īsāks kā četras stundas dienā, turklāt arī sestdienās, svētdienās un svētku dienās.

 

 

(5) Attiecīgā dome nodrošina, lai paziņojumi par parakstu vākšanas vietām un laiku tiktu izlikti pie attiecīgās domes ēkas (vai informācijas sniegšanas vietā) un parakstu vākšanas vietās, kā arī tiktu publicēti pašvaldības izdotajā laikrakstā, bet, ja tāda nav, — citā vietējā laikrakstā.”

 

9.pants. (1) Parakstu vākšanas lapas noslēdz ar attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijas zīmogu un priekšsēdētāja parakstu, kas apliecina, ka parakstu vākšana notikusi likumā paredzētajā kārtībā.

 

(2) Pilsētu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijas pēc Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktā parakstu vākšanas termiņa izbeigšanās nosūta parakstu vākšanas lapas Centrālajai vēlēšanu komisijai tās noteiktajā kārtībā.

 

3. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

„9.pants. (1) Parakstu vākšanas lapas noslēdz ar attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas zīmogu un priekšsēdētāja parakstu, kas apliecina, ka parakstu vākšana notikusi likumā paredzētajā kārtībā.

(2) Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas pēc Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktā parakstu vākšanas termiņa izbeigšanās nosūta parakstu vākšanas lapas Centrālajai vēlēšanu komisijai tās noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

3. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

„9.pants. (1) Parakstu vākšanas lapas noslēdz ar attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas zīmogu un priekšsēdētāja parakstu, kas apliecina, ka parakstu vākšana notikusi likumā paredzētajā kārtībā.

(2) Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas pēc Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktā parakstu vākšanas termiņa izbeigšanās nosūta parakstu vākšanas lapas Centrālajai vēlēšanu komisijai tās noteiktajā kārtībā.”

15.pants. (1) Balsošana notiek no pulksten 7 rītā līdz pulksten 10 vakarā pēc vietējā laika.

 

(2) Pulksten 7 no rīta vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs komisijas klātbūtnē pārliecinās par to, vai balsošanas kastes, kurās paredzēts iemest balsošanas zīmes, ir tukšas. Pēc tam balsošanas kastes aizzīmogo.

 

(3) Netraucējot komisijas darbu, balsošanas norisi vēlēšanu iecirknī vienlaikus var novērot ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas un attiecīgā rajona vēlēšanu komisijas locekļi un šo komisiju pilnvarotas personas, attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijas locekļi, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 15. panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Netraucējot komisijas darbu, balsošanas norisi vēlēšanu iecirknī vienlaikus var novērot ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas un attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas locekļi un šo komisiju pilnvarotas personas, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 15. panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Netraucējot komisijas darbu, balsošanas norisi vēlēšanu iecirknī vienlaikus var novērot ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas un attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas locekļi un šo komisiju pilnvarotas personas, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.”

 

23.pants. (1) Konstatējusi, ka iesniegto likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu parakstījuši ne mazāk kā 10 000 balsstiesīgie Latvijas pilsoņi, Centrālā vēlēšanu komisija paziņo, ka tiek uzsākta parakstu vākšana šā likuma ierosināšanai, vienlaikus nogādājot visām pilsētu un pagastu vēlēšanu komisijām attiecīgo likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, kā arī parakstu vākšanas lapas pietiekamā skaitā.

(2) Paziņojums par likuma ierosināšanai nepieciešamo parakstu vākšanas uzsākšanu kopā ar iesniegto likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

5. Izteikt 23. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Konstatējusi, ka iesniegto likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu parakstījuši ne mazāk kā 10 000 balsstiesīgie Latvijas pilsoņi, Centrālā vēlēšanu komisija paziņo, ka tiek uzsākta parakstu vākšana šā likuma ierosināšanai, vienlaikus nogādājot visām republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām attiecīgo likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, kā arī parakstu vākšanas lapas pietiekamā skaitā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāli precizēts

5. Izteikt 23. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Konstatējusi, ka iesniegto likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu parakstījuši ne mazāk kā 10 000 balsstiesīgo Latvijas pilsoņu, Centrālā vēlēšanu komisija paziņo, ka tiek uzsākta parakstu vākšana šā likuma ierosināšanai, vienlaikus nogādājot visām republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām attiecīgo likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, kā arī parakstu vākšanas lapas pietiekamā skaitā.”

 

26.pants. Valsts sedz tautas nobalsošanas izdevumus. Centrālā vēlēšanu komisija nosaka līdzekļu sadalījumu pilsētu, pagastu un iecirkņu vēlēšanu komisijām.

 

6. Izteikt 26. pantu šādā redakcijā:

„26.pants. Valsts sedz tautas nobalsošanas izdevumus. Centrālā vēlēšanu komisija nosaka līdzekļu sadalījumu republikas pilsētu, novadu un iecirkņu vēlēšanu komisijām.”

 

 

2.

PCTVL frakcija

Papildināt 26.pantu ar teikumu šādā redakcijā:

„Ja Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka iesniegto likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu likumā noteiktajā kārtībā ir parakstījuši ne mazāk kā 10 000 balsstiesīgi Latvijas Republikas pilsoņi, tad valsts sedz izdevumus, kas saistīti ar parakstu notariālu apstiprināšanu.”

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāli precizēts

6. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

„26.pants. Valsts sedz tautas nobalsošanas izdevumus. Centrālā vēlēšanu komisija nosaka līdzekļu sadalījumu republikas pilsētu, novadu un iecirkņu vēlēšanu komisijām. Ja Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka iesniegto likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu likumā noteiktajā kārtībā parakstījuši ne mazāk kā 10 000 balsstiesīgo Latvijas pilsoņu, tad valsts sedz izdevumus, kas saistīti ar parakstu notariālu apstiprināšanu.”

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.