21

15. 07. 2008.       9/7 - 2 -

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

            Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai otrajā lasījumā šādus par steidzamiem atzītus likumprojektus:

            "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"" (733/Lp9);

            "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"" (734/Lp9);

            "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"" (735/Lp9);

            "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"" (736/Lp9);

            "Grozījumi likumā "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām"" (745/Lp9);

            "Grozījums Prokuratūras likumā" (746/Lp9);

            "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā" (756/Lp9);

            "Grozījums Augu aizsardzības likumā" (762/Lp9);

 

Pielikumā: minēto likumprojektu priekšlikumu apkopojums uz  28  lp.

 

Ar cieņu       Komisijas priekšsēdētājs                                               Oskars  Spurdziņš

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

steidzams

Grozījums likumā “Par zemes komisijām”

 (reģ.nr.736/Lp9)

 

Likuma pantu spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam   (2)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma redakcija

 

      Izdarīt likumā “Par zemes komisijām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1990, 31. nr.; 1991, 27/28 nr.; 1992, 2/3 nr., 6/7 nr.; 1993, 18/19. nr., 28. nr., 34. nr.; 1994, 16. nr.; 1995, 22.nr.; 1996, 15. nr., 24. nr.; 2006, 12. nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Izdarīt likumā “Par zemes komisijām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1990, 31. nr.; 1991, 27./28. nr.; 1992, 2./3. nr., 6/7 nr.; 1993, 18./19., 28., 34. nr.; 1994, 16. nr.; 1995, 22.nr.; 1996, 15., 24. nr.; 2006, 12. nr.) šādu grozījumu:

 

Pārejas noteikums

No 1997. gada 1. janvāra līdz pilsētu un pagastu zemes komisiju darbības izbeigšanai to finansiālo nodrošinājumu no valsts pamatbudžeta saskaņā ar šā likuma 9. pantu veic Valsts zemes dienests.

 

 

 

 

papildināt pārejas noteikumus ar 2. punktu šādā redakcijā:

          „2. Uzsākot darbu novada pašvaldībai, ja novadā ir pilsēta, tad novada pilsētas zemes komisija turpina savu darbu līdz zemes reformas pabeigšanai attiecīgajā novada pilsētā, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību un attiecīgie zemes komisijas lēmumi turpmāk ir pārsūdzami novada domei”.

 

 

1.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt pārejas noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"Ja novada pašvaldība ir uzsākusi darbu un novadā ir pilsēta, tad līdzšinējā pilsētas zemes komisija turpina savu darbu līdz zemes reformas pabeigšanai attiecīgajā novada pilsētā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību un attiecīgie zemes komisijas lēmumi turpmāk ir pārsūdzami novada domei."

 

 

 

Atbalstīts

Papildināt pārejas noteikumu ar 2.un 3. punktu šādā redakcijā:

 

"2. Ja novada pašvaldība ir uzsākusi darbu un novadā ir pilsēta, tad līdzšinējā pilsētas zemes komisija turpina savu darbu līdz zemes reformas pabeigšanai attiecīgajā novada pilsētā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību un attiecīgie zemes komisijas lēmumi turpmāk ir pārsūdzami novada domei.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Pēc 2009.gada 1.jūlija šajā likumā noteiktos pilsētas pašvaldības, pilsētas domes un pilsētas zemes komisijas pienākumus līdz zemes reformas pabeigšanai turpina veikt attiecīgā republikas pilsētas pašvaldība, republikas pilsētas dome un republikas pilsētas zemes komisija."

 

 

 

 

 

 

 

3. Pēc 2009.gada 1.jūlija šajā likumā noteiktos pilsētas pašvaldības, pilsētas domes un pilsētas zemes komisijas pienākumus līdz zemes reformas pabeigšanai turpina veikt attiecīgā republikas pilsētas pašvaldība, republikas pilsētas dome un republikas pilsētas zemes komisija."