21

15. 07. 2008.       9/7 - 2 -

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

            Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai otrajā lasījumā šādus par steidzamiem atzītus likumprojektus:

            "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"" (733/Lp9);

            "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"" (734/Lp9);

            "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"" (735/Lp9);

            "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"" (736/Lp9);

            "Grozījumi likumā "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām"" (745/Lp9);

            "Grozījums Prokuratūras likumā" (746/Lp9);

            "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā" (756/Lp9);

            "Grozījums Augu aizsardzības likumā" (762/Lp9);

 

Pielikumā: minēto likumprojektu priekšlikumu apkopojums uz  28  lp.

 

Ar cieņu    Komisijas priekšsēdētājs                                                  Oskars  Spurdziņš

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 2. lasījumam

steidzams

 

Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"

(nr. 735 /Lp9)

 

Likuma pantu spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

 

Nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam  ( 5 )

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma redakcija

 

 

Izdarīt likumā “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24. nr.; 2005, 15. Nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

 Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā:

“Grozījumi likumā “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās””.

 

 

 

Atbalstīts

Grozījumi likumā

“Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”

Izdarīt likumā “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24. nr.; 2005, 15. nr.) šādus grozījumus:

5.pants. (1) Zemes reforma uzskatāma par pabeigtu, ja pilsētas pašvaldības teritorijā ir izpildīti likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 6., 7. un 8.pantā paredzētie darbi.

(2) Pilsētu zemes komisijas izbeidz savu darbību pēc tam, kad veikti likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 6.panta 4.punktā un 8.panta 1.punktā, kā arī šā likuma 2.pantā noteiktie pasākumi. Lēmumu par zemes komisijas darbības izbeigšanu pieņem pilsētas vai novada dome pēc Valsts zemes dienesta ierosinājuma un pēc saskaņošanas ar Centrālo zemes komisiju.

(3) Pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas lēmumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem Valsts zemes dienesta attiecīgā reģionālā nodaļa.

 

 

 

2.

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar 1.pantu šādā redakcijā:

“1. Papildināt 5.panta pirmo daļu pēc vārda “teritorijā” ar vārdiem “vai novada pašvaldības teritoriālajā vienībā (pilsētā)”.

 

 

 

Atbalstīts

 

 

1. Papildināt 5.panta pirmo daļu pēc vārda “teritorijā” ar vārdiem “vai novada pašvaldības teritoriālajā vienībā (pilsētā)”.

 

7.pants. Tieslietu ministrs noteiktā kārtībā iesniedz Ministru kabinetam izskatīšanai Valsts zemes dienesta sagatavotos rīkojuma projektus par zemes reformas pabeigšanu attiecīgo pašvaldību teritorijā.

 

papildināt 7.pantā pēc vārdiem „pašvaldību teritorijā” ar vārdiem „vai novada pašvaldības teritoriālajā vienībā (pilsētā)”.

 

 

3.

Juridiskais birojs

Uzskatīt līdzšinējo likumprojekta tekstu par likumprojekta 3.pantu.

 

 

Atbalstīts

 

2. Papildināt 7.pantu pēc vārdiem „pašvaldību teritorijā” ar vārdiem „vai novada pašvaldības teritoriālajā vienībā (pilsētā)”.

 

Pārejas noteikums

Šajā likumā noteiktajā kārtībā izskatāmi arī to personu pieteikumi, kuras tos iesniegušas laikā no 1998.gada 8. augusta līdz 1998. gada 1. septembrim.

 

 

 

 

4.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"2. Ja novada pašvaldība ir uzsākusi darbu un novadā ir pilsēta, šajā likumā noteiktos pilsētas pašvaldības, pilsētas domes un pilsētas zemes komisijas pienākumus līdz zemes reformas pabeigšanai veic attiecīgā novada pašvaldība, novada dome un pilsētas zemes komisija."

 

 

 

Atbalstīts

 

 

      3. Papildināt pārejas noteikumu  ar 2. un 3. punktu  šādā redakcijā:

 

      "2. Ja novada pašvaldība ir uzsākusi darbu un novadā ir pilsēta, šajā likumā noteiktos pilsētas pašvaldības, pilsētas domes un pilsētas zemes komisijas pienākumus līdz zemes reformas pabeigšanai veic attiecīgā novada pašvaldība, novada dome un pilsētas zemes komisija.

 

  

 

 

 

5.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"3. Pēc 2009.gada 1.jūlija šajā likumā noteiktos pilsētas pašvaldības, pilsētas domes un pilsētas zemes komisijas pienākumus līdz zemes reformas pabeigšanai turpina veikt attiecīgā republikas pilsētas pašvaldība, republikas pilsētas dome un republikas pilsētas zemes komisija."

 

 

 

 

3. Pēc 2009.gada 1.jūlija šajā likumā noteiktos pilsētas pašvaldības, pilsētas domes un pilsētas zemes komisijas pienākumus līdz zemes reformas pabeigšanai turpina veikt attiecīgā republikas pilsētas pašvaldība, republikas pilsētas dome un republikas pilsētas zemes komisija."