Rīgā,

 

Rīgā,

 

2008. gada 15. oktobrī

Nr.9/1- 2- 101 - (9/08)

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai trešajā lasījumā likumprojektu „Grozījumi likumā „Par Konvenciju par kibernoziegumiem un Konvencijas par kibernoziegumiem Papildu protokolu par rasisma un ksenofobijas noziedzīgajiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās””(Nr.723/ Lp9).

 

 

 

Komisija minēto likumprojektus izskatīja un trešajam lasījumam atbalstīja savā 2008. gada 8. oktobra sēdē. Likumprojekta trešajam lasījumam tika saņemts

1 priekšlikums.

 

 

Pielikumā: Likumprojekts uz 3. lp.

 

 

Cieņā,

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

Iesniedz Ārlietu komisija                                                                                                                                                     Likumprojekts 3.lasījumam

 

„„Grozījumi likumā „Par Konvenciju par kibernoziegumiem un Konvencijas par kibernoziegumiem Papildu protokolu par rasisma un ksenofobijas noziedzīgajiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās”” /Nr. 723/Lp9 /

 

Spēkā esošā likuma

redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikums

(1 )

komisijas

atzinums

Ārlietu komisijas atbalstītā redakcija

Grozījumi likumā "Par Konvenciju par kibernoziegumiem un Konvencijas par kibernoziegumiem Papildu protokolu par rasisma un ksenofobijas noziedzīgajiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās"

 

 

Grozījumi likumā "Par Konvenciju par kibernoziegumiem un Konvencijas par kibernoziegumiem Papildu protokolu par rasisma un ksenofobijas noziedzīgajiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās"

Izdarīt likumā "Par Konvenciju par kibernoziegumiem un Konvencijas par kibernoziegumiem Papildu protokolu par rasisma un ksenofobijas noziedzīgajiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 22.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Grozījumi likumā "Par Konvenciju par kibernoziegumiem un Konvencijas par kibernoziegumiem Papildu protokolu par rasisma un ksenofobijas noziedzīgajiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās"

 

 

 

Izdarīt likumā "Par Konvenciju par kibernoziegumiem un Konvencijas par kibernoziegumiem Papildu protokolu par rasisma un ksenofobijas noziedzīgajiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 22.nr.) šādus grozījumus:

 

1.pants. 2001.gada 23.novembra Konvencija par kibernoziegumiem (turpmāk - Konvencija) un Konvencijas par kibernoziegumiem 2003.gada 28.janvāra Papildu protokols par rasisma un ksenofobijas noziedzīgajiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās (turpmāk - Protokols), ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

 

 

 

 

 

 

2.pants. Latvijas Republika izdara atrunas attiecībā uz Konvencijas 22.panta pirmās daļas "d" punktu par ārpus Latvijas Republikas teritorijas izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem, kā arī attiecībā uz Konvencijas 29.panta ceturto daļu.

1. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

 

"2.pants. Latvijas Republika izdara atrunu, pamatojoties uz Konvencijas 29.panta ceturto daļu par atteikšanos izpildīt tiesiskās palīdzības lūgumu."

 

 

 

 

1. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

 

"2.pants. Latvijas Republika izdara atrunu, pamatojoties uz Konvencijas 29.panta ceturto daļu par atteikšanos izpildīt tiesiskās palīdzības lūgumu."

 

3.pants. Saskaņā ar Protokola 8.panta pirmo daļu Latvijas Republika izdara atrunu attiecībā uz Konvencijas 22.panta pirmās daļas "d" punktu par ārpus Latvijas Republikas teritorijas izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem.

 

2. Izslēgt 3.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

2. Izslēgt 3.pantu.

 

 

4.pants. Konvencijas 24.panta izpratnē atbildīgā institūcija ir Ģenerālprokuratūra.

 

 

 

 

 

5.pants. Konvencijas 27.panta izpratnē atbildīgā institūcija ir Tieslietu ministrija.

 

 

 

 

 

6.pants. Konvencijas 35.panta izpratnē atbildīgā institūcija ir Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvalde.

 

 

 

 

 

 

7.pants. Konvencija stājas spēkā tās 36.pantā, bet Protokols - tā 10.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

 

 

8.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas, bet ne agrāk par Krimināllikuma grozījumiem, kas paredz juridiskās personas kriminālatbildību un Konvencijas noteikumu ieviešanu. Līdz ar likumu izsludināms Konvencijas un Protokola teksts angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

1.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

 

Aizstāt 8. pantā vārdus „juridiskās personas kriminālatbildību„ ar vārdiem „piespiedu ietekmēšanas  līdzekļu piemērošanu juridiskajām personām”.

atbalstīt

 

 

3. Aizstāt 8. pantā vārdus „juridiskās personas kriminālatbildību„ ar vārdiem „piespiedu ietekmēšanas  līdzekļu piemērošanu juridiskajām personām”.