Rīgā,

Rīgā,

 

 

 

 

2008. gada 12. jūnijā

Nr. 9/1- 2- 60 - (9/08)

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu „Grozījumi likumā „Par Konvenciju par kibernoziegumiem un Konvenciju par kibernoziegumiem Papildu protokolu par rasisma un ksenofobijas noziedzīgajiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās” ”( Nr.723/ Lp9)

 ( Dok.Nr.2479).

 

Ārlietu komisija 2008. gada 11. jūnija sēdē izskatīja un pirmajam lasījumam atbalstīja iepriekšminēto likumprojektu.

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

 

 

Cieņā,

 

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs