Rīgā,

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā,

 

 

2008. gada 7. jūlijā

Nr. 9/1- 2- 68 - (9/08)

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1.Likumprojekts „Par Singapūras līgumu par preču zīmēm” ( Nr.704/Lp9);

    /Dok. Nr. 2415 /;

 

2. Likumprojekts „Par 1964.gada 10.jūlija Pasaules Pasta savienības konstitūciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvenciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu un 2004.gada 5.oktobra Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem” ( Nr.710/ Lp9); (Dok.Nr. 2442).

 

 

Komisija minētos likumprojektus otrajam lasījumam izskatīja un atbalstīja 2008. gada 2. jūlija sēdē. Priekšlikumi otrajam lasījumam netika saņemti.

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2.lp.

 

 

 

 

Cieņā,

 

 

Andris Bērziņš,

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


Iesniedz Ārlietu komisija                                          Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

Par 1964.gada 10.jūlija Pasaules Pasta savienības konstitūciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvenciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu un 2004.gada 5.oktobra Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem

 

 

 

 

1.pants. 1964.gada 10.jūlija Pasaules Pasta savienības konstitūcija (turpmāk – Konstitūcija), 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvencija (turpmāk – Konvencija), 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokols (turpmāk – Noslēguma protokols), 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta savienības Vispārīgais reglaments (turpmāk – Reglaments) un 2004.gada 5.oktobra Nolīgums par pasta maksājumu pakalpojumiem (turpmāk – Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

2.pants. Konstitūcijā, Konvencijā, Noslēguma protokolā, Reglamentā un Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

 

 

3.pants. Konstitūcija, Konvencija, Noslēguma protokols, Reglaments un Nolīgums attiecībā uz Latvijas Republiku stājas spēkā pievienošanās dienā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar šo likumu izsludināma Konstitūcija, Konvencija, Noslēguma protokols, Reglaments un Nolīgums angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

 

Likums Saeimā pieņemts 2008. gada ___________________