Rīgā,

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā,

 

 

2008. gada 7. jūlijā

Nr. 9/1- 2- 68 - (9/08)

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1.Likumprojekts „Par Singapūras līgumu par preču zīmēm” ( Nr.704/Lp9);

    /Dok. Nr. 2415 /;

 

2. Likumprojekts „Par 1964.gada 10.jūlija Pasaules Pasta savienības konstitūciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvenciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu un 2004.gada 5.oktobra Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem” ( Nr.710/ Lp9); (Dok.Nr. 2442).

 

 

Komisija minētos likumprojektus otrajam lasījumam izskatīja un atbalstīja 2008. gada 2. jūlija sēdē. Priekšlikumi otrajam lasījumam netika saņemti.

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2.lp.

 

 

 

 

Cieņā,

 

 

Andris Bērziņš,

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


Iesniedz Ārlietu komisija                                                 Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

 

 

Par Singapūras līgumu par preču zīmēm

 

 

 

 

1.pants. 2006.gada 27.marta Singapūras līgums par preču zīmēm (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Tieslietu ministrija.

 

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 28.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2008. gada ________________.