2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008. gada 17. aprīlis                                

Nr. 8/4 – 2 - ___ - (9/08)

                                                                           

 

LR 9.Saeimas Prezidijam

 

 

 

Ar šo iesniedzam izskatīšanai Saeimā

Grozījumus likumā

“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz 1lapas

 

 

 

 

LR 9.Saeimas deputāti:

 

    

 

 

1.____________________           A.Golubovs

 

     2. ____________________      A. Kļementjevs

 

     3.____________________          V.Agešins

 

     4. ____________________           A.Rubiks

 

     5.____________________          V.Orlovs


 

 

Projekts

 

 

 

Grozījumi likumā

“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

 

Izdarīt likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23. nr.; 1995, 8., 14. nr.: 1996, 9. nr.; 1997, 3., 21. Nr.: 1998, 1. nr.; 1999. 24.nr., 2000, 5. nr.; 2001, 1., 24.nr., 2002, 6. nr.,: 2003, 15. nr.: 2004, 2.nr.; 2005, 2.,8.nr.) šādus grozījumus:

 

 

1. Izslēgt 8.panta trešās daļas 10.punktu

 

2. Izteikt 13.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) personām, kurām pensija piešķirta atbilstoši likumam “Par valsts pensijām””

 

3. Izslēgt 13.panta pirmās daļas 3.punktu.