Rīgā

 

 

 

Rīgā

 

2008.gada 03.jūlijā

 

LR Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un lūdz iekļaut kārtējās Saeimas sēdēs darba kārtībā izskatīšanai trešajā lasījumā likumprojektu „Grozījums likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību"” (reģ.670/Lp9).

 

 

 

Pielikumā: Likumprojekta salīdzinošā tabula uz 2 lapām

 

 

Patiesā cieņā,

 

 

 

priekšsēdētāja                                                                                A.Barča

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījums likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību"

(Nr.670/Lp9)

 

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

3.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

(0)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 12.nr.; 1998, 15.nr.; 2000, 10.nr.; 2003, 15.nr.; 2006, 12.nr.; 2007, 12., 21.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

Izdarīt likumā “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 12.nr.; 1998, 15.nr.; 2000, 10.nr.; 2003, 15.nr.; 2006, 12.nr.; 2007, 12., 21.nr.) šādu grozījumu:

 

44.pants. (1) Veselības inspekcija uzrauga un kontrolē fiziskās un juridiskās personas, kuras veic darbības ar II un III sarakstā iekļautajām vielām un zālēm, izvērtē II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu izplatīšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar normatīvajiem aktiem aptur II un III sarakstā iekļauto vielu izplatīšanu vai fiziskās personas farmaceitisko darbību līdz apstākļu galīgai noskaidrošanai.

(2) Veselības inspekcija kontrolē II un III sarakstā iekļauto zāļu izmantošanas nepieciešamību ārstniecības procesa nodrošināšanā.

(3)……

 

Papildināt 44.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pārtikas un veterinārais dienests uzrauga un kontrolē veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmumus un personas, kuras nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi (praktizējošie veterinārārsti un veterinārmedicīniskās aprūpes komersanti, veterinārās aptiekas, to skaitā slēgta tipa jeb veterinārmedicīniskās aprūpes komersantu aptiekas) un veic darbības ar II un III sarakstā iekļautajām vielām un zālēm.”

 

 

 

 

Papildināt 44.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pārtikas un veterinārais dienests uzrauga un kontrolē veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmumus un personas, kuras nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi (praktizējošie veterinārārsti un veterinārmedicīniskās aprūpes komersanti, veterinārās aptiekas, to skaitā slēgta tipa jeb veterinārmedicīniskās aprūpes komersantu aptiekas) un veic darbības ar II un III sarakstā iekļautajām vielām un zālēm.”