Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā ir saņemts Jūsu iesniegums

7.05.2008. 9/7-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai trešajā lasījumā likumprojektu „Par Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomes atlaišanu” (Nr. 665/Lp9).

Pielikumā: likumprojekta priekšlikumu tabula uz 3 lpp.

 

 

Ar cieņu

 

Komisijas priekšsēdētājs                   Oskars Spurdziņš


Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                        Likumprojekts trešajam lasījumam

 

 

Par Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomes atlaišanu

(nr. 665/Lp9)

 

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi (3)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1.pants. Šā likuma mērķis ir novērst to, ka Rīgas rajona Ķekavas pagasta padome pieņem normatīvajiem aktiem neatbilstošus lēmumus un nenodrošina normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju izpildi.

2.pants. Rīgas rajona Ķekavas pagasta padome ar šo likumu tiek atlaista.

 

 

 

 

1.pants. Šā likuma mērķis ir novērst to, ka Rīgas rajona Ķekavas pagasta padome pieņem normatīvajiem aktiem neatbilstošus lēmumus un nenodrošina normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju izpildi.

2.pants. Rīgas rajona Ķekavas pagasta padome ar šo likumu tiek atlaista.

 

3.pants. Ar šo likumu Rīgas rajona Ķekavas pagastā tiek iecelta pagaidu administrācija šādā sastāvā:

1) pagaidu administrācijas vadītājs – Andris Krūms, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāra padomnieks;

2) pagaidu administrācijas locekļi:

a) Sergejs Seņkāns – reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra padomnieks,

b) Ojārs Valkers – valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” juridiskā direktora vietnieks.

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

Frakcija „Jaunais laiks”

Izteikt likumprojekta 3.panta 2.punktu šādā redakcijā:

„2) pagaidu administrācijas locekļi:

a) Ojārs Valkers, valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” juridiskā direktora vietnieks;

b) Andis Damlics, personas kods 221260-11571.”

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas parlamentārais sekretārs M.Krastiņš

Izteikt likumprojekta 3.pantu šādā redakcijā:

„3.pants. Ar šo likumu Rīgas rajona Ķekavas pagastā tiek iecelta pagaidu administrācija šādā sastāvā:

1) pagaidu administrācijas vadītājs Andris Krūms (personas kods 211250-12869);

2) pagaidu administrācijas locekļi:

a) Sergejs Seņkāns (personas kods 180881-10648);

b) Ojārs Valkers (personas kods 200779-12357).”

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

3.pants. Ar šo likumu Rīgas rajona Ķekavas pagastā tiek iecelta pagaidu administrācija šādā sastāvā:

1) pagaidu administrācijas vadītājs – Andris Krūms, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāra padomnieks;

2) pagaidu administrācijas locekļi:

a) Sergejs Seņkāns – reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra padomnieks,

b) Ojārs Valkers – valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” juridiskā direktora vietnieks.

 

4.pants. Pagaidu administrācija pilda likumos paredzētās vietējās pašvaldības padomes funkcijas un nodrošina pašvaldības iestāžu darba nepārtrauktību, kā arī finansiālo un saimniecisko darbību.

 

3.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas parlamentārais sekretārs M.Krastiņš

Papildināt likumprojekta 4.pantu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

„Pagaidu administrācijas vadītājs pilda vietējās pašvaldības padomes priekšsēdētājam likumos noteiktos pienākumus.”

 

Atbalstīts, redakcionāli precizējot

4.pants. Pagaidu administrācija pilda likumos paredzētās vietējās pašvaldības padomes funkcijas un nodrošina pašvaldības iestāžu darba nepārtrauktību, kā arī finansiālo un saimniecisko darbību. Pagaidu administrācijas vadītājs pilda vietējās pašvaldības padomes priekšsēdētājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

 

5.pants. Pagaidu administrācija darbojas līdz dienai, kad uz pirmo sēdi sanāk 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Ķekavas novada dome.

6.pants. Pagaidu administrācijas darbību nodrošina un finansē no Rīgas rajona Ķekavas pagasta pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

5.pants. Pagaidu administrācija darbojas līdz dienai, kad uz pirmo sēdi sanāk 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Ķekavas novada dome.

6.pants. Pagaidu administrācijas darbību nodrošina un finansē no Rīgas rajona Ķekavas pagasta pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.