Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

16.04.2008. 9/7-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu „Par Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomes atlaišanu” (Nr. 665/Lp9).

Pielikumā: likumprojekta priekšlikumu tabula uz 2 lpp.

 

 

Ar cieņu

 

Komisijas priekšsēdētājs                   Oskars Spurdziņš


Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                        Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Par Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomes atlaišanu

(nr. 665/Lp9)

 

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi (3)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1.pants. Šā likuma mērķis ir novērst situāciju, ka Rīgas rajona Ķekavas pagasta padome pieņem normatīvajiem aktiem neatbilstošus lēmumus un nenodrošina normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju izpildi.

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

1.pants. Šā likuma mērķis ir novērst to, ka Rīgas rajona Ķekavas pagasta padome pieņem normatīvajiem aktiem neatbilstošus lēmumus un nenodrošina normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju izpildi.

 

2.pants. Rīgas rajona Ķekavas pagasta padome tiek atlaista.

 

 

1.

Juridiskais birojs

Papildināt 2.panta tekstu pēc vārda “padome” ar vārdiem “ar šo likumu”.

 

 

Atbalstīts

2.pants. Rīgas rajona Ķekavas pagasta padome ar šo likumu tiek atlaista.

 

3.pants. Ar šo likumu Rīgas rajona Ķekavas pagastā tiek iecelta pagaidu administrācija šādā sastāvā:

1) pagaidu administrācijas vadītājs Andris Krūms, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāra padomnieks;

2) pagaidu administrācijas locekļi:

a) Sergejs Seņkāns, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra padomnieks,

b) Ojārs Valkers, valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" juridiskā direktora vietnieks.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Deputāts M.Grīnblats

Izteikt likumprojekta 3. pantu šādā redakcijā:

„3. pants. Ar šo likumu Rīgas rajona Ķekavas pagastā tiek iecelta pagaidu administrācija šādā sastāvā:

1) pagaidu administrācijas vadītājs – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvis;

2) pagaidu administrācijas locekļi:

a) Finanšu ministrijas pārstāvis,

b) Tieslietu ministrijas pārstāvis,

c) Vides ministrijas pārstāvis

 

Frakcija “Jaunais laiks”

Izteikt likumprojekta 3.panta 2.punkta “a” apakšpunktu šādā redakcijā:

“a) Andis Damlics, deklarētā dzīvesvieta Rīgas rajons, Ķekavas pagasts, Jasmīnu iela 5,”.

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

3.pants. Ar šo likumu Rīgas rajona Ķekavas pagastā tiek iecelta pagaidu administrācija šādā sastāvā:

1) pagaidu administrācijas vadītājs – Andris Krūms, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāra padomnieks;

2) pagaidu administrācijas locekļi:

a) Sergejs Seņkāns – reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra padomnieks,

b) Ojārs Valkers – valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" juridiskā direktora vietnieks.

4.pants. Pagaidu administrācija pilda likumos paredzētās vietējās pašvaldības padomes funkcijas un nodrošina pašvaldības iestāžu darba nepārtrauktību, kā arī finansiālo un saimniecisko darbību.

 

5.pants. Pagaidu administrācija darbojas līdz dienai, kad uz pirmo sēdi sanāk 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Ķekavas novada dome.

 

6.pants. Pagaidu administrācijas darbību nodrošina un finansē no Rīgas rajona Ķekavas pagasta pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

4.pants. Pagaidu administrācija pilda likumos paredzētās vietējās pašvaldības padomes funkcijas un nodrošina pašvaldības iestāžu darba nepārtrauktību, kā arī finansiālo un saimniecisko darbību.

 

5.pants. Pagaidu administrācija darbojas līdz dienai, kad uz pirmo sēdi sanāk 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Ķekavas novada dome.

 

6.pants. Pagaidu administrācijas darbību nodrošina un finansē no Rīgas rajona Ķekavas pagasta pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.