2008

 

 

 

 

 

 

 

 

2008. gada 12. marts                                 

Nr. 8/4 – 2 - ___ - (9/08)

                                                                           

 

LR 9.Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"”

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz 1lapas

 

 

 

 

LR 9.Saeimas deputāti:

 

     1.____________________ /A.Golubovs/

 

     2. ____________________ /J.Urbanovičs/

 

     3.____________________ /A.Rubiks/

 

     4. ____________________ /S.Fjodorovs/

 

     5.____________________ /I.Ribakovs/

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Projekts

 

 

 

 

Grozījumi likumā

"Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"

 

 

 

1 Papildināt 7. panta ceturto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

       "Priekšsēdētāja un padomes locekļu algu nosaka Ministru kabinets''.

 

2.Izslēgt no 30. panta otrās daļas vārdus:

      " Iemaksātā valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu valsts regulējamās     

        nozarēs izmantojama vienīgi komisijas darbības nodrošināšanai" .

 

3.Izslēgt no 30. panta trešās daļas vārdus:

     " Tā izmantojama vienīgi komisijas darbības nodrošināšanai."

 

4.Izteikt 46. pantu šādā redakcijā:

     "46.pants. Padomes locekļu un izpildinstitūcijas darbinieku atalgojums

        Ministru Kabinets nosaka priekšsēdētāja un padomes locekļu algu, kā arī izpildinstitūcijas darbinieku atalgojumu."