2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008. gada 13. marts                                 

Nr. 8/4 – 2 - ___ - (9/08)

                                                                           

 

LR 9.Saeimas Prezidijam

 

 

 

Ar šo iesniedzam izskatīšanai Saeimā likumprojektu

“Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”

 

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz 1lapas

 

 

 

 

LR 9.Saeimas deputāti:

 

    

 

 

1.____________________

 

     2. ____________________

 

     3.____________________

 

     4. ____________________

 

     5.____________________

 

 

 

 

 

Projekts

 

 

 

 

Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā

 

 

 

Izdarīt Dzīvesvietas deklarēšanas likumā šādu grozījumu:

 

 

Papildināt likuma 9.panta pirmo daļu ar jaunu 4.punktu šādā redakcijā:

 

“4) pārbauda, vai nekustamā īpašuma īpašnieks ir devis piekrišanu dzīvesvietas deklarētajam deklarēties savā īpašumā, ja deklarācijas iesniedzējs nav pats īpašnieks vai viņa pilnvarota persona”