Juridiskā komisija

Rīgā, 2009. gada      martā

Nr. 9/3 –

 

                                                                             Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" (Nr.657/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekts uz       lpp.

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                          Vineta Muižniece


Juridiskā komisija                                                                                                                                                       Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā" (Nr. 657/Lp9)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi (1)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21.nr.; 2006, 1., 7., 22.nr.; 2007, 3., 15.; 2008, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21.nr.; 2006, 1., 7., 22.nr.; 2007, 3., 15.; 2008, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt likumu ar 163.pantu šādā redakcijā:

„163.pants. Bordeļa izveidošana, uzturēšana, vadīšana un finansēšana

Par bordeļa (telpas vai vietas, vai tās daļas, kas tiek izīrēta, iznomāta vai citādā veidā nodota personām prostitūcijai) izveidošanu, uzturēšanu, vadīšanu vai finansēšanu –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.”

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 163.1 panta dispozīciju šādā redakcijā:

„Par bordeļa (neatļauta prostitūcijas pakalpojumu organizēšanas un sniegšanas vieta) izveidošanu, uzturēšanu, vadīšanu vai finansēšanu –”.

 

 

 

 

 

Atbalstīts

1. Papildināt likumu ar 163.pantu šādā redakcijā:

„163.pants. Bordeļa izveidošana, uzturēšana, vadīšana un finansēšana

Par bordeļa (neatļauta prostitūcijas pakalpojumu organizēšanas un sniegšanas vieta) izveidošanu, uzturēšanu, vadīšanu vai finansēšanu –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.”

164.pants. Piespiešana nodarboties ar prostitūciju

(1) Par piespiešanu nodarboties ar prostitūciju –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par personas iesaistīšanu prostitūcijā, ļaunprātīgi izmantojot tās uzticēšanos vai ar viltu, vai izmantojot personas atkarību no vainīgā vai tās bezpalīdzības

stāvokli, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(3) Par nepilngadīgā pamudināšanu vai piespiešanu nodarboties ar prostitūciju vai par telpu nodošanu nepilngadīgām personām prostitūcijai –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(4) Par mazgadīgā pamudināšanu vai piespiešanu nodarboties ar prostitūciju –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(5) Par šajā pantā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.05.2000. likumu, 12.02.2004. likumu un 13.12.2007. likumu)

2. 164.pantā:

izteikt nosaukumu un pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"164.pants. Personas iesaistīšana prostitūcijā un piespiešana nodarboties ar prostitūciju

(1) Par personas iesaistīšanu

prostitūcijā –";

 

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Par piespiešanu nodarboties ar prostitūciju vai par personas iesaistīšanu prostitūcijā, ļaunprātīgi izmantojot tās uzticēšanos vai ar viltu, vai izmantojot personas atkarību no vainīgā, vai tās bezpalīdzības stāvokli, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(3) Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa, vai par nepilngadīgā pamudināšanu vai piespiešanu nodarboties ar prostitūciju, vai par telpu nodošanu nepilngadīgām personām prostitūcijai –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas."

 

 

 

 

2. 164.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"164.pants. Personas iesaistīšana prostitūcijā un piespiešana nodarboties ar prostitūciju

(1) Par personas iesaistīšanu prostitūcijā –";

 

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Par piespiešanu nodarboties ar prostitūciju vai par personas iesaistīšanu prostitūcijā, ļaunprātīgi izmant ojot tās uzticēšanos vai ar viltu, vai izmantojot personas atkarību no vainīgā vai tās bezpalīdzības stāvokli, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(3) Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa, vai par nepilngadīgā pamudināšanu vai piespiešanu nodarboties ar prostitūciju, vai par telpu nodošanu nepilngadīgām personām prostitūcijai –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas."

 

165.pants. Sutenerisms

(1) Par tādas personas izmantošanu iedzīvošanās nolūkā, kura nodarbojas ar prostitūciju, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai arī tās izdarītas attiecībā uz nepilngadīgām personām, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu.

(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa vai ja tās izdarītas attiecībā uz mazgadīgām personām, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.05.2000. likumu un 13.12.2007. likumu)

 

 

 

3. 165.pantā:

aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdus "līdz četriem gadiem" ar vārdiem "līdz sešiem gadiem";

 

 

izslēgt otrās daļas dispozīcijā vārdus "pēc iepriekšējas vienošanās".

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 165.pantā:

aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdus "līdz četriem gadiem" ar vārdiem "līdz sešiem gadiem";

 

 

izslēgt otrās daļas dispozīcijā vārdus "pēc iepriekšējas vienošanās".