Rīgā,

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā,

 

 

2008. gada 2.aprīlī

Nr. 9/1- 2- 35 - ( 9/08)     

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Ārlietu komisija savā 2008. gada 2. aprīļa sēdē izskatīja un 1. lasījumam atbalstīja likumprojektu „Par likuma „Par Līgumu par Konstitūciju Eiropai” atzīšanu par spēku zaudējušu””(Nr. 650/Lp9) (Dok.Nr 2126).

 

Pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 51. pantu, Ārlietu komisija lūdz iekļaut šā gada 3. aprīļa Saeimas sēdes darba kārtībā pēc 27. darba kārtības jautājuma

(likumprojekta „Grozījumi Kriminālprocesa likumā” (Nr.545/Lp9)) likumprojektu „Par likuma „Par Līgumu par Konstitūciju Eiropai” atzīšanu par spēku zaudējušu””(Nr. 650/Lp9) izskatīšanai 1.lasījumā.

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, Ārlietu komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

Ar cieņu,

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


Iesniedz Ārlietu komisija                                                        Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

Par likuma "Par Līgumu par Konstitūciju Eiropai" atzīšanu par spēku zaudējušu

 

 

 

Atzīt par spēku zaudējušu likumu "Par Līgumu par Konstitūciju Eiropai" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 14.nr.).

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2008. gada ________________.