LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811             tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2008. gada 2.aprīlis

Nr.9/2 – 2 – 57 – (9/08) 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem likumprojektu  "Grozījumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā" (Nr.648/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

Informējam, ka 2.lasījumam komisija priekšlikumus nav saņēmusi.

 

               Pielikumā: Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā" 1.lasījumā nobalsotā redakcija uz 1 lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

 


Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

 

 

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

 

Grozījumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā (Nr.648/Lp9)

 

 

Izdarīt Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 1.panta trešajā daļā skaitli un vārdu “2008.gada” ar skaitli un vārdu “2012.gada”.

 

2.  3.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Projektu īsteno valsts Kultūras ministrijas personā.”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta fonda” ar vārdiem “Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības”.

 

3. Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Projekta īstenošanai nepieciešamos iepirkumus veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.”

 

4.  5.pantā:

papildināt trešo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) projekta īstenošanai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem un ar Ministru kabineta lēmumu piešķirtiem atskaitījumiem no privatizācijā gūtajiem ieņēmumiem.”;

aizstāt piektajā daļā vārdus “Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta fondam” ar vārdiem “Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrībai”.