2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008.gada 20. februārī

Nr.______________

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

            Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījums likumā „Par Iedzīvotāju ienākumu nodokli””.

Pielikumā:       Likumprojekts „Grozījums likumā „Par iedzīvotāju ienākumu nodokli”” uz 1 lapas.

  

Saeimas deputāti:

 

1._________________________     

 

2._________________________     

 

3._________________________     

 

4._________________________     

 

5._________________________     

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākumu nodokli”

  

1. Izteikt Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likuma 26. panta 1. daļu šādā redakcijā:

(1) Nodokļa summas, no kurām atskaitītas šā likuma 19.panta ceturtajā daļā minētās summas, tiek ieskaitītas nodokļa maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā;