2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008. gada 20. februārī

Nr.________________

 

 

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

            Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījumi „Saeimas kārtības rullī””.

 

Pielikumā:       Likumprojekts „Grozījumi Saeimas Kārtības rullī” uz 1 lapas.

 

Saeimas deputāti:

 

 

1._________________________      

 

2._________________________      

 

3._________________________      

 

4._________________________      

 

5._________________________      

 

 

 

 Likumprojekts

 

Grozījumi „Saeimas kārtības rullī”

 

 

1. Izteikt Saeimas Kārtības ruļļa 17.panta 4.daļu šādā redakcijā:

(4) Par piekrišanu Saeimas locekļa piespiedu atvešanai, personas vai mantu apskatei, kā arī dokumentu izņemšanai pie Saeimas locekļa Saeima lemj pēc Mandātu un iesniegumu komisijas ziņojuma.

 

2. Papildināt 17.pantu ar 6.daļu šādā redakcijā:

6) Prezidijs informē Saeimu tuvākajā sēdē par Saeimas locekļiem piemērotajiem administratīvajiem sodiem. Ministru kabinets nosaka kārtību kādā Saeimas Prezidijs saņem informāciju par Saeimas locekļu administratīvajiem sodiem.

 

3. Papildināt Pārejas noteikumus šādā redakcijā:

1.      Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

2.      Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.janvārim nosaka kārtību kādā Saeimas Prezidijs tiek informēts par Saeimas locekļu administratīvajiem sodiem.