Iesniedz Tautsaimniecības komisija

 

 

7.05.2008.

          9/8-

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” (Nr.612/Lp9) .

                  

 

         

                   Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                              trešajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 

 

 

 

 

                                               

                                               

Iesniedz Tautsaimniecības komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

             Grozījumi Ceļu satiksmes likumā 

( Reģ. nr. 612/Lp9 )

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi (0)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Ceļu satiksmes likums

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

 

 

 

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

 

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3., 14., 15.nr.; 2001, 6.nr.; 2003, 17.nr.; 2005, 13.nr.; 2006, 2.nr.; 2007, 3., 7., 21.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3., 14., 15.nr.; 2001, 6.nr.; 2003, 17.nr.; 2005, 13.nr.; 2006, 2.nr.; 2007, 3., 7., 21.nr.) šādus grozījumus:

23.pants. Transportlīdzekļu vadītāja apliecību kategorijas, kuras dod tiesības vadīt attiecīgus transportlīdzekļus

(1) (Izslēgta ar 08.07.2003. likumu).

 

 

 

 

 

(2) Vadītāja apliecību kategorijām atbilstošie transportlīdzekļi:

 

 

 

 

 

1) A1 - motocikli bez blakusvāģa, kuru motora darba tilpums nepārsniedz 125 kubikcentimetrus un jauda nepārsniedz 11 kilovatus (15 zirgspēkus);

 

 

 

 

 

2) (izslēgts ar 08.07.2003. likumu);

 

 

 

 

 

3) A - motocikli;

 

 

 

 

 

4) B1 - tricikli un kvadricikli;

 

 

 

 

 

5) B — mehāniskie transportlīdzekļi, izņemot A kategorijas motociklus, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus un sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas vietas, šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus, kā arī B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šā savienojuma pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu;

 

 

 

 

 

6) C1 - mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus, bet nepārsniedz 7500 kilogramus un kuri neietilpst D kategorijā, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus;

 

 

 

 

 

7) C - mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus un kuri neietilpst D kategorijā, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus;

 

 

 

 

 

8) D1 - mehāniskie transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai, kuru sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, pārsniedz astoņas vietas, bet nepārsniedz 16 vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus;

 

 

 

 

 

9) D - mehāniskie transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai, kuru sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, pārsniedz astoņas vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus;

 

 

 

 

 

10) BE - B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šāds savienojums neietilpst B kategorijā;

 

 

 

 

 

11) C1E - C1 kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus, ja šāda savienojuma pilna masa nepārsniedz 12 000 kilogramus un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu;

 

 

 

 

 

12) CE - C kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus;

 

 

 

 

 

13) D1E - D1 kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus, ja šāda savienojuma pilna masa nepārsniedz 12 000 kilogramus un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu;

 

 

 

 

 

14) DE - D kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus;

 

 

 

 

 

15) TRAM - tramvaji;

 

 

 

 

 

16) TROL - trolejbusi;

 

 

 

 

 

17) M - mopēdi.

 

 

 

 

 

(3) Transportlīdzekļa vadītājam, kuram ir tiesības vadīt vismaz vienas kategorijas mehānisko transportlīdzekli vai tramvaju, atļauts vadīt arī M kategorijas transportlīdzekļus.

 

 

 

 

 

(4) Transportlīdzekļa vadītājam, kuram ir tiesības vadīt A, B, C1, D1, C vai D kategorijas transportlīdzekļus, atļauts vadīt arī A1 un B1 kategorijas transportlīdzekļus.

 

 

 

 

 

(41) Transportlīdzekļu vadītājam, kuram ir tiesības vadīt trolejbusu un vadītāja apliecībā izdarīta attiecīga atzīme, apdzīvotās vietās atļauts vadīt arī D1 un D kategorijai atbilstošu pasažieru sabiedrisko transportlīdzekli.

 

 

 

 

 

(5) Traktortehnikas vadītāja apliecību kategorijām atbilstoša traktortehnika:

1.  23.pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Traktortehnikas vadītāja apliecību kategorijām atbilstoša traktortehnika:

 

 

 

1.  23.pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Traktortehnikas vadītāja apliecību kategorijām atbilstoša traktortehnika:

1) A - riteņtraktori ar motora jaudu līdz 150 zirgspēkiem;

1) A — traktori, komunālā pašgājēja traktortehnika un universālās pašgājējmašīnas ar pilnu masu līdz 7500 kilogramiem;

 

 

 

1) A — traktori, komunālā pašgājēja traktortehnika un universālās pašgājējmašīnas ar pilnu masu līdz 7500 kilogramiem;

2) B - visi riteņtraktori;

2) B — visi traktori, komunālā pašgājēja traktortehnika, buldozeri un universālās pašgājējmašīnas;

 

 

 

2) B — visi traktori, komunālā pašgājēja traktortehnika, buldozeri un universālās pašgājējmašīnas;

3) C - visi kāpurķēžu traktori;

3) C — ekskavatori un pašgājēji iekrāvēji;

 

 

 

3) C — ekskavatori un pašgājēji iekrāvēji;

4) D - graudaugu, tehnisko kultūru un zāles novākšanas kompleksa pašgājējmašīnas;

4) D — lauksaimniecības pašgājējmašīnas;

 

 

 

4) D — lauksaimniecības pašgājējmašīnas;

5) E - autogreideri.

5) E — autogreideri;

 

 

 

5) E — autogreideri;

 

6) F — meža izstrādes un kopšanas mašīnas;

 

 

 

6) F — meža izstrādes un kopšanas mašīnas;

 

7) G — ceļu būves mašīnas;

 

 

 

7) G — ceļu būves mašīnas;

 

8) H — cita speciālā pašgājējtehnika.”;

 

 

 

8) H — cita speciālā pašgājējtehnika.”;

(6) Speciālās traktortehnikas vadītāja apliecībās ieraksta tās traktortehnikas (meliorācijas, meža izstrādes un kopšanas mašīnas, ekskavatori, buldozeri, cauruļu licējmašīnas u.c.) nosaukumu, kuras vadīšanā reflektants nolicis eksāmenu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.07.2003. likumu, 26.05.2005. likumu un 15.12.2005. likumu)

izslēgt sesto daļu.

 

 

 

 

izslēgt sesto daļu.

 

24.pants. Transportlīdzekļu vadītāju un atsevišķu kategoriju ceļu satiksmes dalībnieku vecuma ierobežojumi

(1) Personai, kas vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja tiesības, ir jābūt sasniegušai šādu vecumu:

 

 

 

 

 

1) 16 gadus - A1 un B1 kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai;

 

 

 

 

 

2) 18 gadus — A, B un C1 kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai. Tiesības vadīt motociklus, kuru motora jauda pārsniedz 25 kilovatus (34 zirgspēkus) vai 0,16 kilovatus uz kilogramu (0,22 zirgspēkus uz kilogramu), ir personām, kurām A kategorijas transportlīdzekļa vadītāja stāžs ir vismaz divi gadi, izņemot gadījumus, kad persona sasniegusi 21 gada vecumu un nokārtojusi attiecīgus vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus;

 

 

 

 

 

3) 21 gadu - C, D1, D, BE, C1E kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai, kā arī tramvaju un trolejbusu vadīšanai;

 

 

 

 

 

4) 16 gadus - riteņtraktoru ar motora jaudu līdz 150 zirgspēkiem un kāpurķēžu traktoru vadītāja apliecības iegūšanai;

2. Izteikt 24.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) 16 gadus — A kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšanai;”.

 

 

 

2. Izteikt 24.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) 16 gadus — A kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšanai;”.

5) 17 gadus - visu veidu traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšanai.

 

 

 

 

 

(2) Personas, kuras atrodas militārajā dienestā, var iegūt C, CE, D1 un D kategorijas vadītāja apliecību no 19 gadu vecuma.

 

 

 

 

 

(3) Apmācīt personas vadīt transportlīdzekli drīkst ne agrāk kā divus gadus pirms attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecības iegūšanai noteiktā vecuma sasniegšanas.

 

 

 

 

 

(4) Vadīt mopēdu atļauts no 14 gadu vecuma.

 

 

 

 

 

(5) Braukt ar velosipēdu bez pilngadīgas personas pavadības, vadīt pajūgu, jāt vai dzīt ganāmpulku pa ceļu atļauts no 12 gadu vecuma.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.07.2003. likumu un 19.12.2006. likumu)

 

 

 

 

 

   30.1 pants. Veselības pārbaudes transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt
     transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju

(1) Veselības pārbaudē konstatēto transportlīdzekļa vadītāja vai personas, kura vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, veselības stāvokļa atbilstību attiecīgās kategorijas transportlīdzekļa vadīšanai apliecina medicīniskā uzziņa vai atzinums par medicīniskajām pretindikācijām transportlīdzekļa vadīšanai.

 

 

 

 

 

(2) Veselības pārbaudes iedala šādi:

 

 

 

 

 

1) pirmreizējās pārbaudes;

 

 

 

 

 

2) kārtējās pārbaudes;

 

 

 

 

 

3) pirmstermiņa pārbaudes.

 

 

 

 

 

(3) Veselības pirmreizējo pārbaudi veic personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju.

 

 

 

 

 

(4) Transportlīdzekļa vadītāja veselības kārtējo pārbaudi veic:

 

 

 

 

 

1) M, A1, A, B1, B un BE kategorijas transportlīdzekļu vadītājiem, kā arī traktortehnikas un citu pašgājēju mašīnu vadītājiem ik pēc 10 gadiem, personām pēc 60 gadu vecuma sasniegšanas — ik pēc trim gadiem;

 

 

 

 

 

2) C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E un DE kategorijas transportlīdzekļu vadītājiem, kā arī tramvaju un trolejbusu vadītājiem ik pēc pieciem gadiem, personām pēc 60 gadu vecuma sasniegšanas — ik pēc trim gadiem.

 

 

 

 

 

(5) Pirmstermiņa veselības pārbaudi veic transportlīdzekļa vadītājam, kas sodīts par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu reibumā, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā. Lai transportlīdzekļa vadītājs atgūtu vadīšanas tiesības, viņš Ceļu satiksmes drošības direkcijai iesniedz medicīnisko uzziņu, kas izsniegta atbilstoši kārtībai, kuru nosaka Ministru kabinets. Lai atgūtu traktortehnikas vadīšanas tiesības, transportlīdzekļa vadītājs šādu uzziņu iesniedz Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai.

3. Papildināt 30.panta piektās daļas otro teikumu pēc vārda “Lai” ar vārdiem “persona iegūtu vai”.

 

 

 

3. Papildināt 30.panta piektās daļas otro teikumu pēc vārda “Lai” ar vārdiem “persona iegūtu vai”.

(6) Uz veselības pirmstermiņa pārbaudi transportlīdzekļa vadītāju ir tiesības nosūtīt, ja pastāv pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājam ir Ministru kabineta noteiktās medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai.

 

 

 

 

 

(7) Kārtību, kādā tiek veiktas veselības pārbaudes transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, kārtību, kādā transportlīdzekļa vadītājs nosūtāms uz veselības pirmstermiņa pārbaudi, ja pastāv pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājam ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai, kā arī kārtību, kādā tiek atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļu vadīšanai, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(8) Kārtību, kādā sedzami izdevumi par transportlīdzekļa vadītāja veselības pirmstermiņa pārbaudi, nosaka Ministru kabinets.

(15.02.2007. likuma redakcijā no 01.10.2007)

 

 

 

 

 

  43.3 pants. Transportlīdzekļa piespiedu pārvietošana

(1) Transportlīdzekli var pārvietot piespiedu kārtā, novietojot to speciālā stāvvietā, ja:

 

 

 

 

 

1) (izslēgts ar 15.12.2005. likumu);

 

 

 

 

 

2) nav iespējams noskaidrot transportlīdzekļa piederību;

 

 

 

 

 

3) transportlīdzeklim ir normatīvajos aktos noteiktie bojājumi, kuru dēļ tas nedrīkst braukt, izņemot gadījumu, kad bojājumus novērš transportlīdzekļa atrašanās vietā vai transportlīdzekli noteiktajā kārtībā pārvieto uz stāvvietu vai trūkumu novēršanas vietu;

 

 

 

 

 

4) pārkāpti apstāšanās vai stāvēšanas noteikumi, bet vadītāja nav klāt un transportlīdzeklis novietots stāvēšanai:

 

 

 

 

 

a) vietā, kur uzstādīta papildzīme “Strādā autoevakuators”,

 

 

 

 

 

b) uz tramvaja sliežu klātnes vai tās tiešā tuvumā un neļauj braukt tramvajam,

 

 

 

 

 

c) pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietā vai stāvvietā vai tās tiešā tuvumā un neļauj iebraukt vai izbraukt pasažieru sabiedriskajam transportlīdzeklim,

 

 

 

 

 

d) tā, ka tas neļauj braukt citiem transportlīdzekļiem vai to braukšanai tiek radīti būtiski traucējumi (citu transportlīdzekļu vadītāji ir spiesti nobraukt no brauktuves vai iebraukt tajā ceļa pusē, kas paredzēta braukšanai pretējā virzienā),

4. 43.3 pantā:

papildināt pirmās daļas 4.punkta “d” apakšpunktu pēc vārdiem “transportlīdzekļu vadītāji ir spiesti” ar vārdiem “izbraukt no braukšanas joslas”;

 

 

 

4. 43.3 pantā:

papildināt pirmās daļas 4.punkta “d” apakšpunktu pēc vārdiem “transportlīdzekļu vadītāji ir spiesti” ar vārdiem “izbraukt no braukšanas joslas”;

e) uz gājēju pārejas,

 

 

 

 

 

f) pilnīgi vai daļēji uz ietves un gājēji tā dēļ ir spiesti iziet uz brauktuves,

 

 

 

 

 

g) uz dzelzceļa pārbrauktuves;

 

 

 

 

 

 

papildināt pirmās daļas 4.punktu ar “h” apakšpunktu šādā redakcijā:

“h) uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem un zem tiem”;

 

 

 

papildināt pirmās daļas 4.punktu ar “h” apakšpunktu šādā redakcijā:

“h) uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem un zem tiem”;

5) transportlīdzeklis novietots stāvēšanai apdzīvotās vietās pilnīgi vai daļēji uz brauktuves diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos neapgaismotā ceļa posmā, kur apstāties aizliegts, tam nav iedegtas noteiktās ārējās apgaismes ierīces un tas citiem vadītājiem nav saredzams pietiekamā attālumā;

 

 

 

 

 

6) transportlīdzeklis novietots stāvēšanai pilnīgi vai daļēji uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos un tam nav iedegtas noteiktās ārējās apgaismes ierīces;

 

 

 

 

 

7) transportlīdzeklis Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atzīstams par ilgstoši atstātu uz ceļa.

 

 

 

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8) transportlīdzeklis atkārtoti (divas vai vairākas reizes gada laikā) novietots invalīdiem paredzētā un attiecīgi apzīmētā stāvvietā, ja transportlīdzeklī nav ievietota invalīdu stāvvietu izmantošanas karte atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumos minētajām prasībām.”

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8) transportlīdzeklis atkārtoti (divas vai vairākas reizes gada laikā) novietots invalīdiem paredzētā un attiecīgi apzīmētā stāvvietā, ja transportlīdzeklī nav ievietota invalīdu stāvvietu izmantošanas karte atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumos minētajām prasībām.”

(2) Transportlīdzekli no vietas, kur tas novietots stāvēšanai, uz citu —stāvēšanai atļautu vietu var pārvietot piespiedu kārtā saskaņā ar pašvaldības pilnvarotas amatpersonas lēmumu vai Valsts policijas priekšnieka rīkojumu no ielām:

 

 

 

 

 

1) kuras nepieciešams atbrīvot oficiālo valsts vizīšu vai citu pasākumu nodrošināšanai;

 

 

 

 

 

2) kurās paredzēts veikt ceļu būvniecības vai remonta darbus.

 

 

 

 

 

(3) Transportlīdzekli no vietas, kur tas novietots stāvēšanai, uz citu —stāvēšanai atļautu vietu saskaņā ar ceļa pārvaldītāja vai attiecīga avārijas vai glābšanas dienesta amatpersonas lēmumu var pārvietot piespiedu kārtā īslaicīgu ceļu uzturēšanas (piemēram, sniega novākšanas), remonta vai avārijas seku likvidēšanas darbu vai glābšanas darbu veikšanas gadījumā.

 

 

 

 

 

(31) Izdevumus, kas saistīti ar transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu uz speciālu stāvvietu un glabāšanu speciālajā stāvvietā, sedz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais turētājs vai, ja turētājs nav norādīts, — transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs) vai viņa pilnvarota persona. Izdevumus sedz pirms transportlīdzekļa izņemšanas no speciālās stāvvietas.

 

 

 

 

 

(4) Transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2003.gada 8.jūlija likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.05.2005. likumu)

 

 

 

 

 

43.5 pants. Alkohola reibuma, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaida konstatēšana

(1) Lai konstatētu alkohola reibumu, Valsts policijas darbinieki un Valsts robežsardzes darbinieki (uz valsts robežas) ir tiesīgi pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja izelpoto gaisu ar šim nolūkam paredzētu mēraparātu, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām, vai nogādāt transportlīdzekļa vadītāju medicīnas iestādē šādas pārbaudes veikšanai, ja ir pamatotas aizdomas, ka viņš ir alkohola reibumā, bet izelpotā gaisa pārbaudi nav iespējams veikt vai transportlīdzekļa vadītājs nepiekrīt tās rezultātiem. Kārtību, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(2) Lai konstatētu narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidu, Valsts policijas darbinieki nogādā transportlīdzekļa vadītāju medicīnas iestādē pārbaudes veikšanai, ja ir pamatotas aizdomas par narkotisko vai citu apreibinošu vielu lietošanu (vadītāja uzvedība, runas veids, kustību koordinācija). Narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaida konstatēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2003.gada 8.jūlija likuma redakcijā)

5. Aizstāt 43.5 panta otrajā daļā vārdus “apreibinošu vielu lietošanu (vadītāja” ar vārdiem “apreibinošu vielu lietošanu (ekspresdiagnostikas testa rezultāti, vadītāja”.

 

 

 

5. Aizstāt 43.5 panta otrajā daļā vārdus “apreibinošu vielu lietošanu (vadītāja” ar vārdiem “apreibinošu vielu lietošanu (ekspresdiagnostikas testa rezultāti, vadītāja”.

Pārejas noteikumi

1. (Izlēgts ar 08.07.2003. likumu).

 

 

 

 

 

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta 1997.gada 7.aprīļa noteikumi nr.135 "Noteikumi par ceļu satiksmi" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 10., 18.nr.).

 

 

 

 

 

3. (Izslēgts ar 26.05.2005. likumu).

 

 

 

 

 

4. Grozījums (2005.gada 26.maija redakcijā) šā likuma 4.panta trešajā daļā, 4.1 pants, 10.1 pants un 22.panta piektā daļa stājas spēkā 2005.gada 1.septembrī.

 

 

 

 

 

(2005.gada 26.maija likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.02.2007. likumu)

 

 

 

 

 

5. Šā likuma 15.1 pants un grozījums 28.panta 1.punktā (2005.gada 26.maija redakcijā) stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

(2005.gada 26.maija likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.02.2007. likumu)

 

 

 

 

 

6. (Izslēgts ar 15.02.2007. likumu)

 

 

 

 

 

7. (Izslēgts ar 15.02.2007. likumu)

 

 

 

 

 

8. Ministru kabinets līdz 2007.gada 31.decembrim izdod šā likuma 4.panta piektās daļas trešajā teikumā minētos noteikumus, kas apstiprina to pakalpojumu cenrādi, kurus Ceļu satiksmes drošības direkcija sniedz, pildot tai deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, un nosaka to personu loku, kuras ir atbrīvojamas no samaksas par sniegtajiem pakalpojumiem. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 31.decembrim ir piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1040 “Noteikumi par valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(15.02.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

9. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 4.1 panta trešajā un ceturtajā daļā minētos noteikumus, kas nosaka transportlīdzekļu tirdzniecības vietu reģistrācijas kārtību, prasības transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecībai, kā arī tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanai. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.oktobrim piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 17.oktobra noteikumi Nr.849 “Noteikumi par transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības prasībām un tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanas kārtību”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(15.02.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

10. Grozījumi šā likuma 22.panta 3.1 daļā par vārdu “teorētisko apmācību vai” aizstāšanu ar vārdiem “tai skaitā” un par vārda “teorētiskajai” izslēgšanu šā likuma 22.panta 3.2 un piektajā daļā stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī. Līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets izdod tiem atbilstošus šā likuma 22.panta piektajā daļā minētos noteikumus.

 

 

 

 

 

11. Šā likuma grozījumi par 22.panta trešās daļas izslēgšanu un 30.1 panta izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2007.gada 1.oktobrī. Līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets izdod šā likuma 30.1 panta piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā (jaunajā redakcijā) minētos noteikumus.

(15.02.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

12. Šā likuma grozījumi par 31.panta teksta izteikšanu jaunā redakcijā, 31.1 panta pirmās daļas izslēgšanu un 31.2 panta papildināšanu ar sesto daļu stājas spēkā 2007.gada 11.aprīlī. Līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets izdod šā likuma 31.panta pirmajā un otrajā daļā (jaunajā redakcijā) minētos noteikumus.

(15.02.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 13.punktu šādā redakcijā:

“13. Traktortehnikas vadītāju apliecības un speciālās traktortehnikas vadītāju apliecības, kas izsniegtas līdz 2009.gada 1.janvārim, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām.”

 

 

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 13.punktu šādā redakcijā:

“13. Traktortehnikas vadītāju apliecības un speciālās traktortehnikas vadītāju apliecības, kas izsniegtas līdz 2009.gada 1.janvārim, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām.”

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.