Rīgā, 2004

Rīgā, 2008.gada 21.februārī

Nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija, izskatījusi deputātu iesniegto likumprojektu “Grozījumi  Saeimas kārtības rullī” (Nr.603/Lp9), nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta anotācija uz 1.lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                      V.Stepaņenko


Likumprojekta

“Grozījumi Saeimas kārtības rullī”

anotācija

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Likumprojekts paredz papildināt Saeimas kārtības rulli ar jaunu nodaļu “Ministru kabineta locekļu ziņojumi”, kas reglamentēs procedūru, kādā veidā Ministru prezidents un ministri sniegs ziņojumus par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību. Šādu ziņojumu izskatīšana Saeimā un debašu organizēšana par tiem dos iespēju ikvienam Saeimas deputātam piedalīties valdības paveiktā darba novērtēšanā un iecerētās darbības apspriešanā.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu?

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Konsultācijas notikušas ar Ministru prezidentu.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpilde tiks nodrošināta pastāvošo institūciju kompetences ietvaros.

Jaunu institūciju dibināšana nav nepieciešama.