Rīgā,

 

 

Rīgā,

 

2008. gada 10. jūlijā

Nr. 9/1- 2- 72 - (9/08)

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu „Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā."„(Nr.600/Lp9) /Dok.Nr. 1969/.

 

 

Komisija minēto likumprojektu otrajam lasījumam izskatīja un atbalstīja 2008. gada 9. jūlija sēdē. Likumprojekta otrajam lasījumam ir viens priekšlikums.

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1 lpp.

 

 

 

 

Cieņā,

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs    Andris Bērziņš

Iesniedz Ārlietu komisija                                                                                                                                                Likumprojekts 2.lasījumam

 

Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā (Reģ.nr.600/Lp9)

 

1.lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi

(1)

Atbildīgās komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija, kā to 2.lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

 

1.pants. 2007.gada 18.decembrī Rīgā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā (turpmāk – Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Vienošanās paredzēto saistību izpildi koordinē Komisija PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai.

 

3.pants. Vienošanās stājas spēkā tās 9.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludina Vienošanos latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārlietu komisija

Izteikt 2.pantu sekojošā redakcijā:

„2.pants. Vienošanās paredzēto saistību izpildi koordinē Valsts kanceleja.”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

1.pants. 2007.gada 18.decembrī Rīgā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā (turpmāk – Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Vienošanās paredzēto saistību izpildi koordinē Valsts kanceleja.

 

 

 

 

 

 

 

3.pants. Vienošanās stājas spēkā tās 9.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludina Vienošanos latviešu valodā.