Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

 

Rīgā,

 

 

 

 

 

2008. gada 21. februārī

Nr. 9/1- 2 -17- (9/08)

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Ārlietu komisija 2008. gada 20. februāra sēdē izskatīja un pirmajā lasījumā atbalstīja likumprojektu "Par Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi un Konvenciju, ar ko groza Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi" ( Nr. 587/Lp9).

 

 

Komisija lūdz iekļaut minēto likumprojektu Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                             Likumprojekts 1. lasījumam

 

Par Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi un Konvenciju, ar ko groza Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi

 

1.pants. 1972.gada 19.aprīļa Konvencija par Eiropas Universitātes institūta izveidi (turpmāk – Konvencija) un 1992.gada 17.jūnija Konvencija, ar ko groza Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi (turpmāk – Grozījumu konvencija), ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Izglītības un zinātnes ministrija koordinē Konvencijā un Grozījumu konvencijā paredzēto saistību izpildi.

 

3.pants. Konvencija stājas spēkā tās 32.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, Grozījumu konvencija stājas spēkā tās 13.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija un Grozījumu konvencija angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2008. gada _______________.