Rīgā,

 

 

 

 

 

 

Rīgā,

 

 

2008. gada 16. janvārī

Nr. 9/1- 2-  2  - (9/08)

 

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 2008. gada 17. janvāra Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu „Par Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku tirdzniecību” ( Nr. 559/ Lp9)  izskatīšanai 1. lasījumā.

 

 

 Komisija minēto likumprojektu izskatīja un pirmajā lasījumā atbalstīja savā šā gada 16.janvāra sēdē.

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92.panta pirmo daļu, Ārlietu komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts 1. lasījumam.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


Iesniedz Ārlietu komisija                                                   Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku tirdzniecību

 

 

 

1.pants. Eiropas Padomes Konvencija par cīņu pret cilvēku tirdzniecību (turpmāk – Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Saskaņā ar Konvencijas 31.panta 2.punktu Ārlietu ministrija informē Eiropas Padomes ģenerālsekretāru par to, ka Latvijas Republika nepiemēros jurisdikciju Konvencijas 31.panta 1.punkta "d" un "e" apakšpunkta noteikumiem.

 

3.pants. Iekšlietu ministrija koordinē Konvencijā paredzēto saistību izpildi.

 

4.pants. Konvencija stājas spēkā tās 42.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

5.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2008. gada __________________.