“Grozījumi Kredītiestāžu likumā”

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2007.gada 20.decembris

Nr.9/2 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta "Grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā" (Nr.553/Lp9) izskatīšanu 1.lasījumā.

          Komisija izskatīja minēto likumprojektu šā gada 19.decembra  sēdē, atbalstīja to un lūdz izskatīt kā steidzamu.

 

          Pielikumā: Likumprojekta anotācija – 1 lpp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

„Grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā”

anotācija

 

  1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

Pašreiz spēkā esošā likuma normas nosaka, ka Eiropas Parlamenta deputātu (turpmāk – deputāts) amata alga piesaistāma Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada vidējās darba algas apmēram, kas noapaļots pilnos latos.

Budžeta līdzekļu racionālas un taupīgas izlietošanas nolūkā nepieciešams ierobežot Eiropas Parlamenta deputātu amata algu pieauguma tempu, jo 2008.gadā, izmantojot pašreizējo regulējumu, tas būtu pārāk straujš.

Likumprojekts nepieciešams, lai noteiktu kārtību, ka no 2008.gada 1.aprīļa līdz 2008.gada 31.decembrim Eiropas Parlamenta deputātu amata algas tiks aprēķinātas nevis vispārējā kārtībā, kā tas ir paredzēts spēkā esošajā likumā, bet gan paaugstinot tās tikai par 10%.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Deputāta amata alga tiek izmaksāta no Saeimas budžetā šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Likumprojekts paredz samazināt plānotos budžeta izdevumus Eiropas Parlamenta deputātu amata algām.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

Sagatavojot likumprojektu veiktas Saeimas deputātu frakciju konsultācijas.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Likuma izpildi savas kompetences ietvaros veiks Saeimas kanceleja.

 

 

 

 Ar cieņu, 

komisijas priekšsēdētājs                                                                                   K.Leiškalns