Likumprojekts

 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

 

 

 

Par Hosama Abu Meri atzīšanu par Latvijas pilsoni

 

 

 

Atzīt Hosamu Abu Meri (personas kods 200874-14650) par Latvijas pilsoni.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

“Par Hosama Abu Meri atzīšanu par Latvijas pilsoni”

Anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Likumprojekts ir izstrādāts, lai atzītu Libānas pilsoni Hosamu Abu Meri par Latvijas pilsoni.

Hosams Abu Meri ir dzimis 1974.gada 20.augustā Libānā. Kopš 1993.gada H.Abu Meri dzīvo Latvijā. No 1993.gada līdz 1999.gadam studēja Latvijas Medicīnas akadēmijā, ieguva ārsta diplomu. Šobrīd strādā par gastroenterologu – endoskopistu vairākās veselības aprūpes iestādēs. Papildus ārsta praksei aktīvi iesaistījies sabiedriskajā darbībā. H.Abu Meri ir Latvijas – Libānas kultūras biedrības un Arābu kultūras centra priekšsēdētājs. Izvirzīts Libānas Goda konsula pienākumu veikšanai Latvijā. 2007.gadā Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts ir izraudzījis H.Abu Meri par Eiropas Vienādu iespēju gada vēstnieku Latvijā. H.Abu Meri savu nākotni saista ar Latviju un to pauda arī Pilsonības likuma izpildes komisijas sēdē. H.Abu Meri lūdz atzīt viņu par Latvijas pilsoni, saglabājot Libānas pilsonību, jo tas atvieglotu viņam Goda konsula pienākumu pildīšanu.

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās O.Kastēns, Itas Kozakevičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas priekšsēdētājs R.Haradžanjans un VSIA “Diagnostikas centrs” valdes priekšsēdētājs J.Ducmanis atbalsta pretendenta vēlmi iegūt Latvijas pilsonību un lūdz Saeimas Pilsonības likuma izpildes komisiju atzīt H.Abu Meri par Latvijas pilsoni.

Ņemot vērā H.Abu Meri nopelnus nevalstiskā sektora attīstībā, starpkultūru dialoga sekmēšanā, sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības veicināšanā, Pilsonības likuma izpildes komisija vienbalsīgi atbalstīja H.Abu Meri atzīšanu par Latvijas pilsoni, ļaujot saglabāt Libānas pilsonību.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz atzīt Hosamu Abu Meri, personas kods 200874-14650, par Latvijas pilsoni.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu

un pašvaldību budžetiem

 

Tūkst. Ls

 

Rādītāji

Kārtējais

gads

 

 

Trīs nākamie gadi

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Cita informācija

 

 

 

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

 

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

Likumprojekts šo jomu neskar

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Itas Kozakevičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija

VSIA “Diagnostikas centrs”

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta Latvijas pilsonības atzīšanu Hosamam Abu Meri

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Pasākumi nav veikti

3. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

4.Cita informācija

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likuma tekstu publicēs laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Cita informācija