Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

 

 

 

 

Rīgā,

 

 

 

 

2007. gada 11. decembrī

Nr.9/1- 2- 101 -   (9/07)

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Ārlietu komisija iesniedz izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu „Par Reģionālās sadarbības padomes statūtiem” /Nr. 534/Lp9 / (Dok.Nr. 1640.)

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                             Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

 

Par Reģionālās sadarbības padomes statūtiem

 

1.pants. 2007.gada 10.maija Reģionālās sadarbības padomes statūti (turpmāk – Statūti) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

 

2.pants. Statūtos paredzēto saistību izpildi nodrošina Ārlietu ministrija.

 

3.pants. Par Statūtu spēkā stāšanos Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināmi Statūti angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

 

 

Likums Saeinā pieņemts 2007. gada ___________________.