Likumprojekts otrajam lasījumam

Rīgā, 2008.gada 15.aprīlī

Nr.9/3–_______________

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums Karatiesu likumā” (Nr.520/Lp9)  izskatīšanai trešajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekts uz 1 lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja biedrs                           Dz.Rasnačs  


Juridiskā komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījums Karatiesu likumā (Nr.520/Lp9)

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Otrā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi (0)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Karatiesu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 8.nr.) šādu grozījumu:

 

Saeimas Kārtības ruļļa 107.pantā noteiktajā kārtībā neviens priekšlikums netika iesniegts

 

Izdarīt Karatiesu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 8.nr.) šādu grozījumu:

3.pants. Lietu piekritība karatiesām

Karatiesām piekrīt lietas par noziedzīgiem nodarījumiem, ko izņēmuma stāvokļa vai kara laikā izdarījuši:

1) karavīri;

2) civilpersonas:

a) ja tās noziedzīgu nodarījumu izdarījušas pret karavīru, militāro darbinieku, karagūstekni, kustamu vai nekustamu mantu, kuru lieto bruņotie spēki, vai kā citādi apdraudējušas valsts aizsardzības spējas,

b) ja tās noziedzīgu nodarījumu izdarījušas kopīgi ar karavīru,

c) ja to noziedzīgs nodarījums ir saistīts ar citu noziedzīgu nodarījumu, kas ir karatiesas jurisdikcijā, un ja lietas ātrākas un objektīvākas izskatīšanas nolūkā ir lietderīga visu šo lietu izskatīšana tai pašā tiesā,

d) ja tās izdarījušas Krimināllikuma IX un X nodaļā (izņemot 90. un 92.pantā paredzētos noziedzīgus nodarījumus), 282., 282.1 un 282.2 pantā paredzētos noziedzīgus nodarījumus,

e) ja šīm personām ir militārā darbinieka statuss;

3) karagūstekņi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izslēgt 3.panta 2.punkta "d" apakšpunktā skaitli "282.,".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izslēgt 3.panta 2.punkta "d" apakšpunktā skaitli "282.,".

Juridiskās komisijas konsultante K.Vītola