Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

 

 

 

 

 

 

Rīgā,

 

 

 

 

 

 

2007. gada 8. novembrī

Nr.9/1- 2-88-(9/07)

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā  lasījumā likumprojektu „Par Konvencijas par robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu grozījumiem” ( Nr. 519/Lp9);

( Dok.Nr. 1525).

 

 

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                            Likumprojekts 1. lasījumam                        

 

Par Konvencijas par robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu grozījumiem

 

1.pants. 1992.gada 17.marta Konvencijas par robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu (turpmāk – Konvencija) 2003.gada 28.novembra grozījumi (turpmāk – Grozījumi) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

 

2.pants. Grozījumos paredzēto saistību izpildi koordinē Vides ministrija.

 

3.pants. Grozījumi stājas spēkā Konvencijas 21.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināmi Grozījumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

 

 

 Likums Saeimā pieņemts 2007. gada _________________.