Rīgā, 2008

 

Rīgā, 2008.gada 21.maijā                                              

Nr.9/3-

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut nākamās kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums Zemesgrāmatu likumā” (Nr.515/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: minētais likumprojekts uz 1.lpp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                                           V.Muižniece

 

Juridiskā komisija                                                                                                                                           likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījums Zemesgrāmatu likumā (Nr.515/Lp9)

 

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Pirmā lasījumā pieņemtā redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi

( 0 )

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Zemesgrāmatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.;Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 1998,23.nr.; 1999, 23.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 10.nr.; 2006, 6., 14.nr.) šādu grozījumu:

 

Saeimas Kārtības ruļļa 95.pantā noteiktajā kārtībā neviens priekšlikums netika iesniegts.

 

Izdarīt Zemesgrāmatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.;Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 1998,23.nr.; 1999, 23.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 10.nr.; 2006, 6., 14.nr.) šādu grozījumu:

77. Skatot cauri nostiprinājuma lūgumu, zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis pārliecinās vienīgi par to:

1) vai lūgums atbilst 57., 58. un 60.-68.panta noteikumiem;

2) vai nostiprinājumam nav par šķērsli citas jau nostiprinātas tiesības vai cits tajā pašā dienā ienācis nostiprinājuma lūgums (75.p.);

3) vai tiesības, kuras lūdz nostiprināt, pieder pie 31. un 44.pantā minētām tiesībām, kurām ir sakars ar nekustamu īpašumu;

4) vai dokumentos, uz kuriem pamatots nostiprinājuma lūgums, nav nekā acīmredzami pretlikumīga.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.01.97. likumu, kas stājas spēkā no 06.03.97.)

Papildināt 77.pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5)  vai līdz lēmuma taisīšanai nav saņemta kriminālprocesa virzītāja apstiprināta lēmuma kopija par aresta uzlikšanu mantai. "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildināt 77.pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5)  vai līdz lēmuma taisīšanai nav saņemta kriminālprocesa virzītāja apstiprināta lēmuma kopija par aresta uzlikšanu mantai. "

 

Juridiskās komisijas konsultante

Ieva Ķibilde

21.05.2008