Rīgā, 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā, 2007.gada 6.novembrī                                                  

Nr.9/3-

 

 

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Saeimas Juridiskā komisija, izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” (Nr.496/Lp9), nolēma atbalstīt minētā likumprojekta virzīšanu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                                                  M.Segliņš