Grozījumi likumā “Par autoceļiem”

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par autoceļiem"

 

Izdarīt likumā "Par autoceļiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 13/Likumdosana/lik_imag9/14.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1992, 13.nr.; 1994, 5.nr.; 1997, 22.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 24.nr.; 2007, 12.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 6.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Pirms Latvijas Republikas robežas šķērsošanas Terehovas un Grebņevas robežkontroles punktos kravas transportlīdzekļiem iebraukšana stāvlaukumos ir obligāta, tai skaitā kravas transportlīdzekļiem, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atļauts šķērsot robežkontroles punktus ārpus kārtas. Par kravas transportlīdzekļu rindas organizēšanu speciāli izveidotajos stāvlaukumos pirms Terehovas un Grebņevas robežkontroles punktiem maksājama valsts nodeva. Par kravas transportlīdzekļu stāvēšanu minētajos stāvlaukumos ir noteikta maksa. Kārtību, kādā tiek organizēta kravas transportlīdzekļu rinda, stāvēšanas kārtību speciāli izveidotajos stāvlaukumos pirms Terehovas un Grebņevas robežkontroles punktiem, valsts nodevas un stāvlaukumu izmantošanas maksas apmēru, kā arī to iekasēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

A.Šlesers