LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811        tālr. 7087318         fax 7087317

 

2007. gada 23. oktobris

 

Nr.9/2 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 16., 17. un 23.oktobra sēdēs skatīja sekojošus Ministru kabineta iesniegtos 2008.gada valsts budžeta likumprojektu paketes likumprojektus 1.lasījumam:

 

1.         

Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību

Nr.463 /Lp9

2.         

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Nr.464 /Lp9

3.         

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

Nr.465 /Lp9

4.         

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"

Nr.466 /Lp9

5.         

Grozījumi likumā "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību un individuālo darbu"

Nr.467 /Lp9

6.         

Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"

Nr.468 /Lp9

7.         

Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā

Nr.469 /Lp9

8.         

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"

Nr.470 /Lp9

9.         

Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”

Nr.471 /Lp9

10.    

Grozījums likumā "Par valsts pensijām"

Nr.472 /Lp9

11.    

Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"

Nr.473 /Lp9

12.    

Grozījumi Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā

Nr.474 /Lp9

13.    

Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā

Nr.475 /Lp9

14.    

Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā

Nr.476 /Lp9

15.    

Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā

Nr.477 /Lp9

16.    

Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumā

Nr.478 /Lp9

17.    

Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā

Nr.479 /Lp9

18.    

Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"

Nr.480 /Lp9

19.    

Grozījums likumā "Par tiesu varu"

Nr.481 /Lp9

20.    

Grozījumi Ārstniecības likumā

Nr.482 /Lp9

21.    

Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā

Nr.483 /Lp9

22.    

Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā

Nr.484 /Lp9

23.    

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

Nr.485 /Lp9

24.    

Grozījumi Krimināllikumā

Nr.486 /Lp9

25.    

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Nr.487 /Lp9

26.    

Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā

Nr.488 /Lp9

27.    

Grozījumi Reģionālās attīstības likumā

Nr.489 /Lp9

28.    

Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā

Nr.490 /Lp9

29.    

Grozījums likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"

Nr.491 /Lp9

30.    

Grozījums likumā "Par autoceļiem"

Nr.492 /Lp9

31.    

Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Nr.493 /Lp9

32.    

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Nr.440 /Lp9

33.     

Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā

Nr.441 /Lp9

34.    

Par valsts budžetu 2008.gadam

Nr.462 /Lp9

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija nolēma lūgt Saeimai izslēgt likumprojektus „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā” (Nr.441 /Lp9) un „Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"” (Nr.440 /Lp9) no 2008.gada valsts budžeta likumprojektu paketes, kā arī lūgt Saeimu izdarīt izmaiņas 24.oktobra Saeimas sēdes darba kārtībā un izslēgt abus augstākminētos likumprojektus no darba kārtības.

Pārējos likumprojektus Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija atbalstīja 1.lasījumam un lūdz Saeimu izskatīt kā steidzamus.

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

                                                                                                K.Leiškalns