LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811        tālr. 7087318         fax 7087317

 

2007. gada 23. oktobris

 

Nr.9/2 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 16., 17. un 23.oktobra sēdēs skatīja sekojošus Ministru kabineta iesniegtos 2008.gada valsts budžeta likumprojektu paketes likumprojektus 1.lasījumam:

 

1.         

Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību

Nr.463 /Lp9

2.         

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Nr.464 /Lp9

3.         

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

Nr.465 /Lp9

4.         

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"

Nr.466 /Lp9

5.         

Grozījumi likumā "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību un individuālo darbu"

Nr.467 /Lp9

6.         

Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"

Nr.468 /Lp9

7.         

Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā

Nr.469 /Lp9

8.         

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"

Nr.470 /Lp9

9.         

Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”

Nr.471 /Lp9

10.    

Grozījums likumā "Par valsts pensijām"

Nr.472 /Lp9

11.    

Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"

Nr.473 /Lp9

12.    

Grozījumi Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā

Nr.474 /Lp9

13.    

Grozījumi Diplomātu izdienas pensij u likumā

Nr.475 /Lp9

14.    

Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā

Nr.476 /Lp9

15.    

Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā

Nr.477 /Lp9

16.    

Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumā

Nr.478 /Lp9

17.    

Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā

Nr.479 /Lp9

18.    

Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"

Nr.480 /Lp9

19.    

Grozījums likumā "Par tiesu varu"

Nr.481 /Lp9

20.    

Grozījumi Ārstniecības likumā

Nr.482 /Lp9

21.    

Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā

Nr.483 /Lp9

22.    

Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā

Nr.484 /Lp9

23.    

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

Nr.485 /Lp9

24.    

Grozījumi Krimināllikumā

Nr.486 /Lp9

25.    

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Nr.487 /Lp9

26.    

Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā

Nr.488 /Lp9

27.    

Grozījumi Reģionālās attīstības likumā

Nr.489 /Lp9

28.    

Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā

Nr.490 /Lp9

29.    

Grozījums likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"

Nr.491 /Lp9

30.    

Grozījums likumā "Par autoceļiem"

Nr.492 /Lp9

31.    

Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Nr.493 /Lp9

32.    

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Nr.440 /Lp9

33.     

Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā

Nr.441 /Lp9

34.    

Par valsts budžetu 2008.gadam

Nr.462 /Lp9

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija nolēma lūgt Saeimai izslēgt likumprojektus „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā” (Nr.441 /Lp9) un „Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"” (Nr.440 /Lp9) no 2008.gada valsts budžeta likumprojektu paketes, kā arī lūgt Saeimu izdarīt izmaiņas 24.oktobra Saeimas sēdes darba kārtībā un izslēgt abus augstākminēto s likumprojektus no darba kārtības.

Pārējos likumprojektus Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija atbalstīja 1.lasījumam un lūdz Saeimu izskatīt kā steidzamus.

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

                                                                                                K.Leiškalns